Mt 19, 23-30

23 Jezus zaś powiedział do swoich uczniów, Zaprawdę, powiadam wam, Bogatemu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego. 24 Jeszcze raz wam powiadam, Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. 25 Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali, Któż więc może być zbawiony? 26 Jezus spojrzał na nich i rzekł, U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. 27 Wtedy Piotr rzekł do Niego, Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? 28 Jezus zaś rzekł do nich, Zaprawdę, powiadam wam, Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela. 29 I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. 30 Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

Drzewo skrutacji

23

 • Mt 19,23
  • [Hi 31,24-25]
  • [Ps 49,6-7]
  • [Ps 49,16-19]
  • [Prz 11,28]
  • [Prz 30,8-9]
  • [Mt 13,22]
  • [Mk 10,23]
  • [Łk 12,15-21]
  • [Łk 16,13-14]
  • [Łk 18,24]
  • [1 Tm 6,9-10]
  • [Jk 1,9-11]
  • [Jk 5,1-4]

24

 • Mt 19,24
  • 1Kor 1,26
   • Rz 7,5+

25

 • Mt 19,25
  • któż więc może być zbawiony?
   • [Mt 24,22]
   • [Mk 13,20]
   • [Łk 13,23-24]
   • [Rz 10,13]

26

 • Mt 19,26
  • Rdz 18,14
   • Łk 1,37
    • Jr 32,27
     • Jr 32,17
     • Za 8,6

27

 • Mt 19,27
  • Mt 4,20
  • Mt 4,22
  • oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą
   • [Mt 4,20-22]
   • [Mt 9,9]
   • [Mk 1,17-20]
   • [Mk 2,14]
   • [Mk 10,28]
   • [Łk 5,11]
   • [Łk 5,27-28]
   • [Łk 14,33]
   • [Łk 18,28]
   • [Flp 3,8]

28

 • Mt 19,28
  • Łk 22,30
   • Ap 3,20-21
   • Mt 19,28
  • Dn 7,22
   • Ap 11,7
    • Dn 7,21
   • Ap 13,7
    • Dn 7,21
    • Dn 7,6
   • Ap 20,4
    • Dn 7,22
    • Ap 19,10+
    • Ap 13,15-17
    • Ap 5,10
   • Mk 1,15
  • Ap 20,4
  • Ap 3,21
  • 1Kor 6,2

29

 • Mt 19,29
  • życie wieczne posiądzie na własność
   • [Mt 19,16]
   • [Mt 25,34]
   • [Mt 25,46]

30

 • Mt 19,30
  • [Mt 8,11-12]
  • [Mt 20,16]
  • [Mt 21,31-32]
  • [Mk 10,31]
  • [Łk 7,29-30]
  • [Łk 13,30]
  • [Łk 18,13-14]
  • [Rz 9,30-33]
  • [Ga 5,7]
  • [Hbr 4,1]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)