Mt 14, 22-36

22 Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. 23 Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. 24 Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. 25 Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. 26 Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. 27 Jezus zaraz przemówił do nich, Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się! 28 Na to odezwał się Piotr, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie! 29 A On rzekł, Przyjdź! Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. 30 Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął, Panie, ratuj mnie! 31 Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc, Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? 32 Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. 33 Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc, Prawdziwie jesteś Synem Bożym. 34 Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. 35 Ludzie miejscowi, poznawszy Go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do Niego wszystkich chorych, 36 prosząc, żeby [ci] przynajmniej frędzli Jego płaszcza mogli się dotknąć; a wszyscy, którzy się Go dotknęli, zostali uzdrowieni.

Drzewo skrutacji

22

 • Mt 14,22
  • [Mt 13,36]
  • [Mt 15,39]

23

 • Mt 14,23
  • J 6,15
   • J 18,36
    • J 1,10+
    • J 6,15+
    • J 8,23
     • J 1,10+
     • J 3,31
     • J 17,14
    • J 12,32
     • Ap 20,1-6
     • J 3,35+
    • J 18,10-11
   • Mk 1,34+

24

 • Mt 14,24
  • miotana falami
   • [Mt 8,24]
   • [Iz 54,11]
   • [Mk 6,48]
   • [J 6,18]

25

 • Mt 14,25
  • przyszedł do nich krocząc po jeziorze
   • [Hi 9,8]
    • Ps 104,2
     • Rdz 1,3
     • Ps 19,2n
     • Rdz 1,6-7
     • Am 9,6
      • Ps 104,3
      • Am 5,8
     • Ps 68,5+
    • Iz 40,22
     • Dn 4,32
      • Iz 40,22-24
      • Mt 6,10
       • Mt 26,39
       • Mt 26,42p
       • Dn 4,32
      • Hi 9,12
      • Iz 45,9
       • Iz 29,16+
       • Rz 9,20
     • Iz 44,24
      • Iz 44,2
       • Iz 43,1
       • Iz 44,24
       • Ps 22,10
       • Pwt 32,15
       • Pwt 33,5
       • Pwt 33,6
     • Ps 104,2
      • Rdz 1,3
      • Ps 19,2n
      • Rdz 1,6-7
      • Am 9,6
       • Ps 104,3
       • Am 5,8
      • Ps 68,5+
    • Iz 42,5
   • [Ps 93,3-4]
   • [Ps 104,3]
   • [Mk 6,48]
   • [J 6,19]
   • [Ap 10,2]
   • [Ap 10,5]
   • [Ap 10,8]

26

 • Mt 14,26
  • [Hi 4,14-16]
  • [Mk 6,49-50]
  • [Łk 1,11-12]
  • [Łk 24,5]
  • [Ap 1,17]

27

 • Mt 14,27
  • [Iz 41,4]
  • [Iz 41,10]
  • [Iz 41,14]
   • Iz 40,25
    • Iz 45,5
     • 2Sm 7,22
      • Wj 15,11
     • Iz 44,6+
    • Iz 6,3+
  • [Iz 51,12]
  • [Łk 24,38-39]
  • [J 6,20]
  • [J 14,1-3]
  • [Ap 1,17-18]

28

 • Mt 14,28
  • [Mt 19,27]
  • [Mt 26,33-35]
  • [Mk 14,31]
  • [Łk 22,31-34]
  • [Łk 22,49-50]
  • [J 6,68]
  • [J 13,36-38]
  • [Rz 12,3]

29

 • Mt 14,29

30

 • Mt 14,30
  • Panie, ratuj mnie
   • [Ps 69,1-2]
   • [Ps 107,27-30]
   • [Ps 116,3-4]
   • [Lm 3,54-57]
   • [Mt 8,24-25]
   • [Jon 2,2-7]

31

 • Mt 14,31
  • Mt 8,25-26
  • Mt 8,10+
  • [Mt 17,20]
  • [Mt 21,21]
  • [Mk 9,23]
  • [Mk 11,22-23]
  • [Łk 17,6]
  • [Dz 3,16]
  • [Rz 4,19]
  • [Flp 4,13]

32

 • Mt 14,32
  • [Ps 107,29-30]
  • [Mk 4,41]
  • [Mk 6,51]

33

 • Mt 14,33
  • Mt 4,3+
  • Mt 16,16+

34

 • Mt 14,34
  • [Łk 5,1]

35

 • Mt 14,35
  • [Mt 4,24-25]
  • [Mk 1,28-34]
  • [Mk 2,1-12]
  • [Mk 3,8-10]
  • [Mk 6,55]

36

 • Mt 14,36
  • Mt 9,20-22
  • Mt 8,3+
  • [Mk 3,10]
  • [Łk 6,19]
   • Łk 5,17
   • Łk 8,46
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie