Mt 19, 13-15

13 Wtedy przyniesiono Mu dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego. 14 Lecz Jezus rzekł, Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie. 15 Położył na nie ręce i poszedł stamtąd.

Drzewo skrutacji

13

 • Mt 19,13
  • [Mk 10,13]
  • [Łk 18,15]
  • uczniowie szorstko zabraniali
   • [Mt 16,22]
   • [Łk 9,49-50]
   • [Łk 9,54-55]

14

 • Mt 19,14
  • Mt 18,3-4
  • 1P 2,1-2

15

 • Mt 19,15
  • [Iz 40,11]
  • [Mk 10,16]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)