Łk 11, 37-41

37 Gdy jeszcze mówił, pewien faryzeusz zaprosił Go do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. 38 Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. 39 Na to Pan rzekł do niego, Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. 40 Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? 41 Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste.

Drzewo skrutacji

37

 • Łk 11,37
  • Łk 7,36
  • Łk 14,1

38

 • Łk 11,38
  • Mt 15,2
  • Mk 7,2
  • Mk 7,5
  • [J 3,25]

39

 • Łk 11,39
  • Mt 23,25-26
  • [2 Krn 25,2]
  • [Prz 26,25]
   • Syr 27,23
   • Jr 9,4-8
  • [Prz 30,12]
  • [Jr 4,14]
  • [Mt 12,33-35]
  • [Mt 15,19]
  • [J 13,2]
  • [Dz 8,21-23]

40

 • Łk 11,40
  • [Łk 12,20]
  • [Łk 24,25]
  • [Ps 14,1]
  • [Ps 94,8]
  • [Prz 1,22]
  • [Prz 8,5]
  • [Jr 5,21]
  • [Mt 23,17]
  • [Mt 23,26]
  • [1 Kor 15,36]

41

 • Łk 11,41
  • Łk 12,33+
  • [Prz 14,31]
  • [Prz 19,17]
  • [Iz 58,7-11]
  • [Dn 4,27]
  • [Mt 5,42]
  • [Mt 6,1-4]
  • [2 Kor 8,12]
  • [2 Kor 9,6-15]
  • [Jk 2,14-16]
  • [1J 3,16-17]
  • a zaraz wszystko będzie dla was czyste
   • [Dz 10,15]
   • [Rz 14,14-18]
   • [1 Tm 4,4-5]
   • [Tt 1,15]
    • Mt 15,11
     • Mt 12,34
      • Mt 3,7
       • Mt 21,25
       • Mt 21,32
       • J 5,35
       • J 23,33
      • Mt 23,33
       • Mt 3,7
       • Łk 11,49-51
       • 1Tes 2,14-16
       • Mt 5,12
       • Mt 27,25
       • Ap 16,6
       • Ap 18,24
      • Syr 27,6
       • Mt 7,16
      • Mt 15,11-18
    • Mt 15,18-20p
    • Mt 23,25-26p
    • Rz 14,14-20
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)