Łk 11, 42-46

42 Lecz biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie pomijać. 43 Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. 44 Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. 45 Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie, Nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz. 46 On odparł, I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie

Drzewo skrutacji

42

 • Łk 11,42
  • Mt 23,23
   • Pwt 14,22+
   • Am 5,21+
  • Mt 23,6-7
  • Mk 12,38-39
  • Łk 20,46

43

 • Łk 11,43
  • [Łk 14,7-11]
  • [Łk 20,46]
  • [Prz 16,18]
  • [Mt 23,6]
  • [Mk 12,38-39]
  • [Rz 12,10]
   • J 13,34
    • J 1,1+
    • 1J 2,8
     • Rz 13,12
     • J 1,5
     • J 8,12+
    • J 15,12
     • J 13,34
    • J 15,17
    • Kpł 19,18
     • Mt 5,43
     • Mt 22,39p
     • Rz 13,9
     • Ga 5,14
     • Jk 2,8
    • Mt 19,19
     • Mt 15,4+
     • Kpł 19,18
    • Mt 22,39
     • Kpł 19,18
   • Flp 2,3
    • 1Kor 1,10n
  • [Flp 2,3]
  • [Jk 2,2-43]

44

 • Łk 11,44
  • Mt 23,27
   • Dz 23,3
    • Ez 13,10-15

45

 • Łk 11,45
  • tymi słowami także nam ubliżasz
   • [1 Krl 22,8]
   • [Jr 6,10]
   • [Jr 20,8]
   • [Am 7,10-13]
   • [J 7,7]
   • [J 9,40]

46

 • Łk 11,46
  • Mt 23,4
  • Mt 11,28
   • Syr 24,18
  • [Iz 10,1]
  • [Ga 6,13]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)