J 1, 1-18

1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, [z tego], co się stało. 4 W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, 5 a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. 6 Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. 7 Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. 8 Nie był on światłością, lecz [został posłany], aby zaświadczyć o światłości. 9 Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. 10 Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. 11 Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. 12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – 13 którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. 14 A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. 15 Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach, Ten był, o którym powiedziałem, Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. 16 Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. 17 Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. 18 Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.

Drzewo skrutacji

1

 • J 1,1
  • Rdz 1,1-5
  • J 8,24+
  • 1J 1,1-2
  • J 10,30+
  • na początku
   • [Rdz 1,1]
   • [Prz 8,22-31]
   • [Ef 3,9]
   • [Kol 1,17]
   • [Hbr 1,10]
   • [Hbr 7,3]
   • [Hbr 13,8]
   • [Ap 1,2]
   • [Ap 1,8]
   • [Ap 2,8]
   • [Ap 21,6]
   • [Ap 22,13]
  • było Słowo
   • [J 1,14]
   • [1 J 1,1-2]
   • [1 J 5,7]
   • [Ap 19,13]
  • i Bogiem było Słowo
   • [Ps 45,6]
   • [Iz 7,14]
   • [Iz 9,6]
   • [Iz 40,9-11]
   • [Mt 1,23]
   • [J 10,30-33]
   • [J 20,28]
   • [Rz 9,5]
   • [Flp 2,6]
   • [1 Tm 3,16]
   • [Tt 2,13]
   • [Hbr 1,8-13]
   • [J 5,20]

2

 • J 1,2

3

 • J 1,3
  • Kol 1,15-20
  • Hbr 1,1-3
  • [J 1,10]
  • [J 5,17-19]
  • [Rdz 1,1]
  • [Rdz 1,26]
  • [Ps 33,6]
  • [Ps 102,25]
  • [Iz 45,12]
  • [Iz 45,18]
  • [Ef 3,9]
  • [Hbr 1,10-12]
  • [Hbr 3,3-4]
  • [Ap 4,11]

4

 • J 1,4
  • J 3,35+
  • J 3,11+
  • w Nim było życie
   • [J 5,21]
   • [J 5,26]
   • [J 11,25]
   • [J 14,6]
   • [1 Kor 15,45]
   • [Kol 3,4]
   • [1 J 1,2]
   • [1 J 5,11]
   • [Ap 22,1]
  • a życie było światłością ludzi
   • [Ps 84,11]
   • [Iz 35,4-5]
   • [Iz 42,6-7]
   • [Iz 42,16]
   • [Ps 49,6]
   • [Ps 60,1-3]
   • [Mt 4,16]
   • [Łk 1,78-79]
   • [Łk 2,32]
   • [J 1,8-9]
   • [J 8,12]
   • [J 9,5]
   • [J 12,35]
   • [J 12,46]
   • [Dz 26,23]
   • [Ef 5,14]
   • [1 J 1,5-7]
   • [Ap 22,16]

5

 • J 1,5
  • J 8,12+
  • 1J 2,8
   • Rz 13,12
  • [Hi 24,13-17]
  • [Prz 1,22]
  • [Prz 1,29-30]
  • [J 1,10]
  • [J 3,19-20]
  • [J 12,36-40]
  • [Rz 1,28]
  • [1 Kor 2,14]

6

 • J 1,6
  • [Iz 40,3-5]
  • [Ml 3,1]
  • [Ml 4,5-6]
  • [Mt 3,1-11]
  • [Mt 11,10]
  • [Mt 21,25]
  • [Mk 1,1-8]
  • [Łk 1,15-17]
  • [Łk 1,76]
  • [Łk 3,2-20]
  • [J 1,33]
  • [J 3,28]
  • [Dz 13,24]

7

 • J 1,7
  • J 1,19-34
  • [J 1,26-27]
  • [J 1,32-34]
  • [J 1,36]
  • [J 3,26-36]
  • [J 5,33-35]
  • [Dz 19,4]

8

 • J 1,8
  • [J 1,20]
  • [J 3,28]
  • [Dz 19,4]

9

 • J 1,9
  • J 3,19
  • J 8,12+
  • J 12,46

10

 • J 1,10
  • na świecie było Słowo
   • [J 1,18]
   • [J 5,17]
   • [Hbr 1,3]
  • świat stał się przez Nie
   • [Jr 10,11-12]
   • [Hbr 1,2]
   • [Hbr 11,3]

11

 • J 1,11
  • przyszło do swojej własności
   • [Mt 15,24]
   • [Dz 3,25-26]
   • [Dz 13,26]
   • [Dz 13,46]
   • [Rz 9,1]
   • [Rz 9,5]
   • [Rz 15,8]
   • [Ga 4,4]
  • a swoi Go nie przyjęli
   • [Iz 53,2-3]
   • [Łk 19,14]
   • [Łk 20,13-15]
   • [J 3,32]
   • [Dz 7,51-52]

12

 • J 1,12
  • J 3,11+
  • J 10,35
   • Rz 3,19+
   • Ps 82,6
   • J 1,12-13
   • J 1,1+
   • Jr 1,5
    • Iz 49,1
    • Iz 49,5
    • Łk 1,15
    • Ga 1,15
    • Rz 8,29
  • Jk 1,18
   • Ap 14,4
    • Jr 2,2-3
  • Jk 1,21
   • 1P 2,1-2
   • Ga 5,19+
   • Mt 11,29
   • J 3,11+
  • 1J 3,2
   • Kol 3,4
   • Flp 3,21
    • 1Kor 15,47-49
    • Rz 8,23
    • 1Kor 15,23-28
   • Rz 8,29
    • Dz 13,48+
    • Flp 3,21
    • 1Kor 15,49
    • Kol 1,18
   • 1Kor 13,12
    • 2Kor 5,7
    • Lb 12,8
    • 1J 3,2
    • Ga 4,9
  • 1J 5,13
   • J 1,12
    • J 3,11+
    • J 10,35
    • Jk 1,18
    • Jk 1,21
    • 1J 3,2
    • 1J 5,13
   • J 20,31

13

 • J 1,13
  • 1J 5,18
   • 1J 1,3+
   • 1J 3,6+
   • 1J 2,14+
   • J 17,15
    • 1J 2,14+

14

 • J 1,14
  • Wj 25,8+
  • Pwt 4,7+
  • 1J 1,1-3
  • J 17,5+
  • Iz 40,5
   • Wj 24,16+
   • Iz 35,2
    • Iz 60,13
    • Iz 33,9
    • Iz 40,5
   • Iz 58,8
   • Iz 60,1
   • J 1,14 Iz 1,20
   • Iz 58,14
    • Pwt 32,13
    • Iz 1,20
    • Iz 40,5
  • Wj 34,6+
  • Oz 2,22

15

 • J 1,15
  • J 1,30
   • J 8,58
   • J 1,1+
  • był wcześniej ode mnie
   • [Prz 8,22]
   • [Iz 9,6]
   • [Mi 5,2]
   • [J 1,1-2]
   • [J 1,30]
   • [J 8,58]
   • [J 17,5]
   • [Flp 2,6-7]
   • [Kol 1,17]
   • [Hbr 13,8]
   • [Ap 1,11]
   • [Ap 1,17-18]
   • [Ap 2,8]

16

 • J 1,16
  • Kol 2,9-10
  • z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy
   • [J 3,34]
   • [J 15,1-5]
   • [Łk 21,15]
   • [1 Kor 1,4-5]
   • [Kol 1,19]
   • [Kol 2,3]
   • [Kol 2,9-10]
  • łaskę
   • [Rz 5,2]
   • [Rz 5,17]
   • [Rz 5,20]
   • [Ef 1,6-8]
   • [Ef 2,5-10]
   • [Ef 4,7]
   • [1 P 1,2]

17

 • J 1,17
  • J 1,21+
  • Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza
   • [Wj 20,1-17]
   • [Pwt 4,44]
   • [Pwt 5,1]
   • [Pwt 33,4]
   • [J 5,45]
   • [J 9,29]
   • [Dz 7,38]
   • [Dz 28,23]
   • [Rz 3,19-20]
   • [Rz 5,20-21]
   • [2 Kor 3,7-10]
   • [Ga 3,10-13]
   • [Ga 3,17]
   • [Hbr 3,5-6]
  • łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa
   • [Rdz 3,15]
   • [Rdz 22,18]
   • [Ps 85,10]
   • [Ps 89,1-2]
   • [Ps 98,3]
   • [Mi 7,20]
   • [Łk 1,54-55]
   • [Łk 1,68-79]
   • [J 8,32]
   • [J 14,6]
   • [Dz 13,34-39]
   • [Rz 3,21-26]
   • [Rz 5,21]
   • [Rz 6,14]
   • [Rz 15,8-12]
   • [2 Kor 1,20]
   • [Hbr 9,22]
   • [Hbr 10,4-10]
   • [Hbr 11,39-40]

18

 • J 1,18
  • Wj 33,20+
  • Syr 43,31
  • J 6,46
   • Wj 33,20+
   • 1J 4,12
    • Wj 33,20+
    • J 6,46
    • 1J 1,3+
   • J 7,29
    • J 8,55
    • J 6,46
  • 1J 4,12
   • Wj 33,20+
  • J 3,11+
  • J 17,6+
  • Kol 1,15
   • Kol 1,18+
   • Rz 8,29
    • Dz 13,48+
    • Flp 3,21
    • 1Kor 15,49
    • Kol 1,18
   • Hbr 1,3
    • Ef 1,7
     • Kol 1,13-14
     • Rz 3,24+
     • Ef 2,7
    • Kol 1,14
    • Dz 2,33+
   • J 1,3
    • Kol 1,15-20
    • Hbr 1,1-3
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)