J 10, 27-30

27 Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, 28 a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 29 Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. 30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

Drzewo skrutacji

27

 • J 10,27
  • moje owce słuchają mego głosu
   • [Mt 17,5]
   • [J 5,25]
   • [J 8,43]
   • [J 10,4]
   • [J 10,8]
   • [J 10,16]
   • [Dz 3,23]
   • [Hbr 3,7]
   • [Ap 3,20]
  • Ja znam je
   • [Mt 7,23]
   • [Mt 25,12]
   • [Łk 13,27]
   • [J 10,3]
   • [J 10,14]
   • [1 Kor 8,3]
   • [Ga 4,9]
   • [2 Tm 2,19]
  • idą one za Mną
   • [1 Krl 18,21]
   • [Mt 16,24]
   • [Mk 8,34]
   • [Mk 10,21]
   • [Łk 9,23]
   • [J 8,12]
   • [J 10,4]
   • [J 12,26]
   • [J 21,22]
   • [Ap 14,4]

28

 • J 10,28
  • J 10,10
  • Rz 8,33-39
  • Jr 23,4
   • Jr 3,15
  • J 3,35+

29

 • J 10,29
  • Pwt 32,39
   • Iz 42,8+
   • 1Sm 2,6+
   • Iz 19,22
  • Pwt 33,3
   • Pwt 4,37
   • J 10,29
  • Iz 43,13
  • Iz 51,16
   • Iz 59,21+
  • Mdr 3,1
   • Pwt 33,3
   • Iz 51,16
   • Ps 89,22
   • J 10,29
  • J 1,1
   • Rdz 1,1-5
   • J 8,24+
   • 1J 1,1-2
   • J 10,30+

30

 • J 10,30
  • [Mt 11,27]
  • [Mt 28,19]
  • [J 1,1-2]
  • [J 5,17]
  • [J 5,23]
   • J 17,6+
   • [Iz 43,11]
   • [Iz 45,15]
   • [Iz 45,21]
   • [Za 9,9]
   • [Mt 10,37]
   • [Mt 22,37-38]
   • [Łk 12,8-9]
   • [Rz 14,7-9]
   • [1 Kor 16,22]
   • [1 Kor 6,19]
   • [1 Kor 10,31]
   • [2 Kor 5,14]
   • [2 Kor 5,19]
   • [Ef 6,24]
   • [Tt 2,14]
   • [Tt 2,13]
   • [Tt 3,4-6]
   • [2 P 1,1]
  • [J 8,58]
  • [J 14,9]
  • [J 14,23]
  • [J 16,15]
  • [J 17,10]
   • J 16,15
   • Łk 15,31
   • 2Tes 1,10
    • Iz 2,11-17
  • [J 17,21]
  • [1 Tm 3,16]
  • [Tt 2,13]
  • [1 J 5,7]
  • [1 J 5,20]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie