J 11, 45-57

45 Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. 46 Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. 47 Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? 48 Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. 49 Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: 50 Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród. 51 Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród, 52 i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. 53 Tego więc dnia postanowili Go zabić. 54 Odtąd Jezus już nie występował otwarcie wśród Żydów, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami. 55 A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. 56 Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: Jak wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto? 57 Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, by można było Go pojmać.

Drzewo skrutacji

45

 • J 11,45
  • [J 2,23]
  • [J 10,41]
  • [J 11,19]
  • [J 11,31]
  • [J 12,9-11]
  • [J 12,17-19]
  • [J 12,42]

46

 • J 11,46
  • [J 5,15-16]
  • [J 9,13]
  • [J 12,37]
  • [Łk 16,30-31]
  • [Dz 5,25]

47

 • J 11,47
  • [Ps 2,2-4]
  • [Mt 26,3]
  • [Mt 27,1-2]
  • [Mk 14,1]
  • [Łk 22,2]
  • [Dz 4,5-6]
  • [Dz 4,27-28]
  • [Dz 5,21]

48

 • J 11,48
  • jeżeli Go tak pozostawimy
   • [Dz 5,28]
   • [Dz 5,38-40]
  • wszyscy uwierzą w Niego
   • [J 1,7]
   • [Łk 8,12]
   • [Łk 11,52]
  • a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród
   • [Pwt 28,50-68]
   • [Dn 9,26-27]
   • [Za 13,7-8]
   • [Za 14,1-2]
   • [Mt 21,40-42]
   • [Mt 22,7]
   • [Mt 23,35-38]
   • [Mt 27,25]
   • [Łk 19,41-44]
   • [Łk 21,20-24]
   • [Łk 23,28-31]

49

 • J 11,49
  • Kajfasz
   • [J 18,13-14]
   • [Łk 3,2]
   • [Dz 4,6]
  • [Prz 26,12]
  • [J 7,48-49]
  • [Iz 5,20-23]
  • [1 Kor 1,20]
  • [1 Kor 2,6]
  • [1 Kor 3,18-19]

50

 • J 11,50
  • J 18,13
   • Łk 3,2
    • Jr 1,2
    • Oz 1,1
  • [J 11,48]
  • [J 18,14]
  • [J 19,12]
  • [Łk 24,46]
  • [Rz 3,8]

51

 • J 11,51
  • wypowiedział proroctwo
   • [Lb 22,28]
   • [Lb 24,2]
   • [Lb 24,14-25]
   • [Mt 7,22-23]
   • [1 Kor 13,2]
   • [2 P 2,15-17]
  • że Jezus ma umrzeć za naród
   • [Iz 53,5-8]
   • [Dn 9,26]
   • [Mt 20,28]
   • [J 10,15]
   • [Rz 3,25-26]
   • [2 Kor 5,21]
   • [Ga 3,13]
   • [Ga 4,4-5]
   • [1 P 2,24]
   • [1 P 3,18]

52

 • J 11,52
  • J 4,42+
  • J 10,16
   • Jr 23,3
   • Jr 31,10
   • Ef 2,14n
   • Ef 4,4n
   • J 5,25
   • J 18,37
   • J 11,52
   • Ez 34,23
   • J 11,52
   • Ez 34,23
   • Ez 37,22

53

 • J 11,53
  • Pwt 30,3
   • Iz 27,13
   • Iz 43,5-7
   • Jr 29,14
   • Jr 31,10
   • Ez 34,13
   • Ez 36,24
   • Za 8,7-8
   • J 11,52
   • Mi 2,12
  • J 5,18+
  • Mt 12,14p

54

 • J 11,54
  • J 7,1
   • Mk 9,30p

55

 • J 11,55
  • J 2,13
  • J 6,4
  • Lb 9,6-13
  • [Rdz 35,2]
  • [Wj 19,10]
  • [Wj 19,14-15]
  • [Lb 9,6]
  • [1 Sm 16,5]
  • [2 Krn 30,17-20]
  • [Hi 1,5]
  • [Ps 26,6]
  • [J 2,6]
  • [Dz 24,18]
  • [1 Kor 11,28]
  • [Hbr 9,13-14]
  • [Jk 4,8]

56

 • J 11,56
  • [J 7,11]
  • [J 11,7]
  • [J 11,8]

57

 • J 11,57
  • [Ps 109,4]
  • [J 5,16-18]
  • [J 8,59]
  • [J 9,22]
  • [J 10,39]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie