J 12, 1-11

1 Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. 2 Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. 3 Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. 4 Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z Jego uczniów, ten, który Go miał wydać: 5 Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim? 6 Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. 7 Na to rzekł Jezus: Zostaw ją! Przechowała to, aby [Mnie namaścić] na dzień mojego pogrzebu. 8 Bo ubogich zawsze macie u siebie, Mnie zaś nie zawsze macie. 9 Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. 10 Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, 11 gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.

Drzewo skrutacji

1

 • J 12,1
  • [Mt 21,17]
  • [Mk 11,11]
  • [Łk 24,50]
  • [J 11,1]
  • [J 11,44]

2

 • J 12,2
  • J 11,2+
  • urządzono tam dla Niego ucztę
   • [Pnp 4,16]
   • [Pnp 5,1]
   • [Łk 5,29]
   • [Łk 14,12]
   • [Ap 3,20]

3

 • J 12,3
  • [Pnp 1,12]
  • [Pnp 4,10]
  • [Pnp 4,13-14]

4

 • J 12,4
  • [Mt 10,4]
  • [Łk 6,16]
  • [J 6,70-71]
  • [J 13,2]
  • [J 13,26]
  • [J 18,2-5]

5

 • J 12,5
  • [Mt 26,8]
  • [Mk 14,4]
  • [Łk 6,41]

6

 • J 12,6
  • J 13,29
   • J 8,12+
  • [2 Krl 5,20-27]
  • [Ps 50,16-20]
  • [Mt 21,13]
  • [J 10,8-10]
  • [1 Kor 6,10]

7

 • J 12,7
  • zostaw ją!
   • [Ps 109,31]
   • [Za 3,2]
   • [Mt 26,10]
   • [Mk 14,6]
  • przechowała to na dzień mojego pogrzebu
   • [Mt 26,12]
   • [Mt 27,57-60]
   • [Mk 15,42-47]
   • [J 19,38-42]

8

 • J 12,8
  • ubogich zawsze macie u siebie
   • [Pwt 15,11]
   • [Mt 26,11]
   • [Mk 14,7]
  • Mnie zaś nie zawsze macie
   • [Pnp 5,6]
   • [J 12,35]
   • [J 8,21]
   • [J 13,33]
   • [J 16,5-7]
   • [Dz 1,9-11]

9

 • J 12,9
  • [J 11,43-45]

10

 • J 12,10
  • [Rdz 4,4-10]
  • [Wj 10,3]
  • [Hi 15,25-26]
  • [Hi 40,8-9]
  • [Koh 9,3]
  • [Dn 5,21-23]
  • [Mt 2,3-8]
  • [Mt 2,16]
  • [Łk 16,31]
  • [J 11,47-53]
  • [J 11,57]

11

 • J 12,11
  • J 11,45
  • [J 11,48]
  • [J 12,18]
  • [J 15,18-25]
  • [Dz 13,45]
  • [Jk 3,14-16]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)