J 13, 21-33.36-38

21 To powiedziawszy, Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda. 22 Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. 23 Jeden z Jego uczniów – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi. 24 Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest? O kim mówi? 25 Ten, oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do Niego: Panie, któż to jest? 26 Jezus odparł: To ten, dla którego umoczę kawałek [chleba] i podam mu. Umoczywszy więc kawałek [chleba], wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. 27 A po spożyciu kawałka [chleba] wstąpił w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co masz uczynić, czyń prędzej! 28 Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. 29 Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: Zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. 30 On więc po spożyciu kawałka [chleba] zaraz wyszedł. A była noc. 31 Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. 32 Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. 33 Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. 36 Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. 37 Powiedział Mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. 38 Odpowiedział Jezus: Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz.

Drzewo skrutacji

21

 • J 13, 21
  • wzruszył się w głębi
   • [Mt 26,38]
   • [Mk 3,5]
   • [J 11,33]
   • [J 11,35]
   • [J 11,38]
   • [J 12,27]
  • jeden z was mnie wyda
   • [J 13,2]
   • [J 13,18]
   • [Mt 26,21]
   • [Mk 14,18]
   • [Łk 22,21-22]
   • [Dz 1,16-17]
   • [1 J 2,19]

22

 • J 13,22
  • J 19,26
   • J 2,4+
  • J 20,2
   • J 18,15
  • J 21,7
   • J 20,8
  • J 21,20
   • J 13,25

23

 • J 13,23
  • Łk 8,51+
  • ten, którego Jezus miłował
   • [J 11,3]
   • [J 11,5]
   • [J 11,36]
   • [J 19,26]
   • [J 20,2]
   • [J 21,7]
   • [J 21,24]
   • [Ap 1,16-18]

24

 • J 13,24
  • dał znak
   • [Łk 1,22]
   • [Łk 5,7]
   • [Dz 12,17]
   • [Dz 13,16]
   • [Dz 21,40]

25

 • J 13,25
  • [Rdz 44,4-12]
  • [Est 7,5]

26

 • J 13,26
  • J 13,2+
  • Łk 22,3
  • [Mt 26,23]
  • [Mk 14,19-20]
  • [Łk 22,21]

27

 • J 13,27
  • J 1,48+
  • J 12,6
   • J 13,29
  • wstąpił w niego szatan
   • [Ps 109,6]
   • [Mt 12,45]
   • [Łk 8,32-33]
   • [Łk 22,3]
   • [J 13,2]
   • [Dz 5,3]

28

 • J 13,28

29

 • J 13,29
  • J 8,12+
  • [J 12,5]
  • [Dz 20,34-35]
  • [Ga 2,10]
  • [Ef 4,28]

30

 • J 13,30
  • [Prz 4,16]
  • [Iz 59,7]
  • [Rz 3,15]

31

 • J 13,31
  • Mt 8,20+
  • Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą
   • [Łk 12,50]
   • [J 7,39]
   • [J 11,4]
   • [J 12,23]
   • [J 16,14]
   • [Dz 2,36]
   • [Dz 3,13]
   • [Kol 2,14-15]
   • [Hbr 5,5-9]
  • a w Nim Bóg został chwałą otoczony
   • [Iz 49,3-6]
   • [Łk 2,10-14]
   • [J 12,28]
   • [J 14,13]
   • [J 17,1-6]
   • [Rz 15,6-9]
   • [2 Kor 3,18]
   • [2 Kor 4,4-6]
   • [Ef 1,5-8]
   • [Ef 1,12]
   • [Ef 2,7]
   • [Ef 3,10]
   • [Flp 2,11]
   • [1 P 1,21]
   • [1 P 4,11]
   • [Ap 5,9-14]

32

 • J 13,32
  • J 1,14+
  • [Iz 53,10-12]
  • [J 17,4-6]
  • [J 17,21-24]
  • [Hbr 1,2-3]
  • [1 P 3,22]
  • [Ap 3,21]
  • [Ap 21,22-23]
  • [Ap 22,1]
  • [Ap 22,3]
  • [Ap 22,13]

33

 • J 13,33
  • J 8,21
   • J 7,34+
   • Pwt 24,16
   • Ez 18,20
   • Ez 33,12-20
   • J 13,33
   • J 13,36

36

 • J 13,36
  • J 2,19+
  • J 8,21
   • J 7,34+
   • Pwt 24,16
   • Ez 18,20
   • Ez 33,12-20
   • J 13,33
   • J 13,36
  • J 21,18-19

37

 • J 13,37
  • Łk 22,31-34
  • [Mt 26,31-35]
  • [Mk 14,27-31]
  • [J 21,15]
  • [Dz 20,24]
  • [Dz 21,13]

38

 • J 13,38
  • Mt 26,33-35
  • Mk 14,29-31
  • życie swoje oddasz za Mnie?
   • [Prz 16,18]
   • [Prz 28,26]
   • [Prz 29,23]
   • [1 Kor 10,12]
  • Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz
   • [Mt 26,34]
   • [Mt 26,69-75]
   • [Mk 14,30]
   • [Mk 14,66-72]
   • [Łk 22,34]
   • [Łk 22,56-62]
   • [J 18,16-17]
   • [J 18,25-27]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie