J 14, 15-16. 23b-26

15 Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. 16 Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. 23 Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. 24 Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. 25 To wam powiedziałem, przebywając wśród was. 26 A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

Drzewo skrutacji

15

 • J 14,15
  • 1J 5,3
   • 2J 1,6
   • Ga 5,14
   • 1J 3,23
   • Pwt 30,11
   • Mt 11,30
   • J 16,33
   • 1J 2,14+
  • Pwt 6,4-9
  • Pwt 7,11
  • Pwt 11,1
  • Mdr 6,18
   • Mdr 3,4+
  • 1J 2,3
   • 1J 1,3+
   • 1J 1,7+

16

 • J 14,16
  • Ja zaś będę prosił Ojca
   • [J 17,9-11]
   • [J 17,15]
   • [J 17,20]
   • [Rz 8,34]
   • [Hbr 7,25]
   • [1 J 2,1]
  • a innego Parakleta da wam
   • [J 14,18]
   • [J 14,26]
   • [J 15,26]
   • [J 16,7-15]
   • [Dz 9,31]
   • [Dz 13,52]
   • [Rz 5,5]
   • [Rz 8,15-16]
   • [Rz 8,26-27]
   • [Rz 14,17]
   • [Rz 15,13]
   • [Ga 5,22]
   • [Flp 2,1]
  • na zawsze
   • [Mt 28,20]
   • [J 4,14]
   • [J 16,22]
   • [Ef 1,13-14]
   • [Kol 3,3-4]
   • [2 Tes 2,16]

23

 • J 14,23
  • J 3,11+
  • Ap 3,20
   • Pnp 5,2
    • Pnp 2,7
     • Pnp 3,5
     • Pnp 8,4
     • Pnp 5,2
     • Pnp 8,5
    • Ap 3,20
     • Pnp 5,2
     • Iz 50,2
     • J 14,23
     • Łk 22,29-30
   • Iz 50,2
   • J 14,23
    • J 3,11+
    • Ap 3,20
     • Pnp 5,2
     • Iz 50,2
     • J 14,23
     • Łk 22,29-30
   • Łk 22,29-30

24

 • J 14,24
  • Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich
   • [Mt 25,41-46]
   • [1 J 3,16-20]
  • który Mnie posłał, Ojca
   • [J 3,34
   • [J 5,19]
   • [J 5,38]
   • [J 7,16]
   • [J 7,28]
   • [J 8,26]
   • [J 8,28]
   • [J 8,38]
   • [J 8,42]
   • [J 12,44-50]
   • [J 14,10]

25

 • J 14,25
  • [J 13,19]
  • [J 14,29]
  • [J 15,11]
  • [J 16,1-4]
  • [J 16,12]
  • [J 17,6-8]

26

 • J 14,26
  • [Mk 13,11]
  • [J 7,39]
  • [Dz 1,8]
  • [Dz 2,4]
  • [Rz 15,13]
  • [1 Tes 1,5-6]
  • [2 Tm 1,14]
  • [Hbr 2,4]
  • [Hbr 3,7]
  • [1 P 1,12]
  • [1 J 5,7]
  • On was wszystkiego nauczy
   • [Ps 25,8-9]
   • [Ps 25,12-14]
   • [Iz 54,13]
   • [Jr 31,33-34]
   • [J 6,45]
   • [J 16,13-14]
   • [1 Kor 2,10-13]
   • [Ef 1,17]
   • [1 J 2,20]
   • [1 J 2,27]
   • [Ap 2,11]
  • przypomni wam wszystko
   • [J 2,22]
   • [J 12,16]
   • [Dz 11,16]
   • [Dz 20,35]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)