J 14, 21-26

21 Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie. 22 Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? 23 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. 24 Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. 25 To wam powiedziałem, przebywając wśród was. 26 A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

Drzewo skrutacji

21

 • J 14,21
  • Mdr 6,12
   • Prz 8,17
    • Mdr 6,12
    • Mt 7,7-11
    • J 14,21
    • J 3,16
   • Syr 6,27
   • Mt 7,7-11p
  • Mdr 6,18
   • Mdr 3,4+
  • Prz 8,17
   • Mdr 6,12
    • Prz 8,17
    • Syr 6,27
    • Mt 7,7-11p
    • J 14,21
   • Mt 7,7-11
   • J 14,21
   • J 3,16
    • Rdz 22
    • Rz 8,32
    • Mt 21,37p
    • 1J 4,9
  • J 16,27
   • J 14,23
    • J 3,11+
    • Ap 3,20
   • J 1,1+
  • J 17,26
   • J 17,6+
   • Wj 3,13
    • J 17,6
    • J 17,26
  • Syr 4,14
   • J 14,21
    • Mdr 6,12
    • Mdr 6,18
    • Prz 8,17
    • J 16,27
    • J 17,26
    • Syr 4,14

22

 • J 14,22
  • J 2,19+
  • J 7,4
   • Mt 5,15
    • Łk 8,16
     • Mt 5,15
     • Łk 11,33
     • J 8,12+
    • Łk 11,33
     • Mt 5,15
     • Mk 4,21
     • Łk 8,16
    • Mk 4,21
     • Łk 8,16
     • Łk 11,33
     • Mt 5,15
   • J 2,11+
   • J 14,22
    • J 2,19+
    • J 7,4
     • Mt 5,15
     • J 2,11+
     • J 14,22

23

 • J 14,23
  • J 3,11+
  • Ap 3,20
   • Pnp 5,2
    • Pnp 2,7
     • Pnp 3,5
     • Pnp 8,4
     • Pnp 5,2
     • Pnp 8,5
    • Ap 3,20
     • Pnp 5,2
     • Iz 50,2
     • J 14,23
     • Łk 22,29-30
   • Iz 50,2
   • J 14,23
    • J 3,11+
    • Ap 3,20
     • Pnp 5,2
     • Iz 50,2
     • J 14,23
     • Łk 22,29-30
   • Łk 22,29-30

24

 • J 14,24
  • Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich
   • [Mt 25,41-46]
   • [1 J 3,16-20]
  • który Mnie posłał, Ojca
   • [J 3,34
   • [J 5,19]
   • [J 5,38]
   • [J 7,16]
   • [J 7,28]
   • [J 8,26]
   • [J 8,28]
   • [J 8,38]
   • [J 8,42]
   • [J 12,44-50]
   • [J 14,10]

25

 • J 14,25
  • [J 13,19] [J 14,29] [J 15,11] [J 16,1-4] [J 16,12] [J 17,6-8]

26

 • J 14,26
  • [Mk 13,11]
  • [J 7,39]
  • [Dz 1,8]
  • [Dz 2,4]
  • [Rz 15,13]
  • [1 Tes 1,5-6]
  • [2 Tm 1,14]
  • [Hbr 2,4]
  • [Hbr 3,7]
  • [1 P 1,12]
  • [1 J 5,7]
  • On was wszystkiego nauczy
   • [Ps 25,8-9]
   • [Ps 25,12-14]
   • [Iz 54,13]
   • [Jr 31,33-34]
   • [J 6,45]
   • [J 16,13-14]
   • [1 Kor 2,10-13]
   • [Ef 1,17]
   • [1 J 2,20]
   • [1 J 2,27]
   • [Ap 2,11]
  • przypomni wam wszystko
   • [J 2,22]
   • [J 12,16]
   • [Dz 11,16]
   • [Dz 20,35]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)