J 14, 23-29

23 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. 24 Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. 25 To wam powiedziałem, przebywając wśród was. 26 A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. 27 Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. 28 Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. 29 A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.

Drzewo skrutacji

21

 • J 14,21
  • Mdr 6,12
   • Prz 8,17
    • Mdr 6,12
    • Mt 7,7-11
    • J 14,21
    • J 3,16
   • Syr 6,27
   • Mt 7,7-11p
  • Mdr 6,18
   • Mdr 3,4+
  • Prz 8,17
   • Mdr 6,12
    • Prz 8,17
    • Syr 6,27
    • Mt 7,7-11p
    • J 14,21
   • Mt 7,7-11
   • J 14,21
   • J 3,16
    • Rdz 22
    • Rz 8,32
    • Mt 21,37p
    • 1J 4,9
  • J 16,27
   • J 14,23
    • J 3,11+
    • Ap 3,20
   • J 1,1+
  • J 17,26
   • J 17,6+
   • Wj 3,13
    • J 17,6
    • J 17,26
  • Syr 4,14
   • J 14,21
    • Mdr 6,12
    • Mdr 6,18
    • Prz 8,17
    • J 16,27
    • J 17,26
    • Syr 4,14

22

 • J 14,22
  • J 2,19+
  • J 7,4
   • Mt 5,15
    • Łk 8,16
     • Mt 5,15
     • Łk 11,33
     • J 8,12+
    • Łk 11,33
     • Mt 5,15
     • Mk 4,21
     • Łk 8,16
    • Mk 4,21
     • Łk 8,16
     • Łk 11,33
     • Mt 5,15
   • J 2,11+
   • J 14,22
    • J 2,19+
    • J 7,4
     • Mt 5,15
     • J 2,11+
     • J 14,22

23

 • J 14,23
  • J 3,11+
  • Ap 3,20
   • Pnp 5,2
    • Pnp 2,7
     • Pnp 3,5
     • Pnp 8,4
     • Pnp 5,2
     • Pnp 8,5
    • Ap 3,20
     • Pnp 5,2
     • Iz 50,2
     • J 14,23
     • Łk 22,29-30
   • Iz 50,2
   • J 14,23
    • J 3,11+
    • Ap 3,20
     • Pnp 5,2
     • Iz 50,2
     • J 14,23
     • Łk 22,29-30
   • Łk 22,29-30

24

 • J 14,24
  • Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich
   • [Mt 25,41-46]
   • [1 J 3,16-20]
  • który Mnie posłał, Ojca
   • [J 3,34
   • [J 5,19]
   • [J 5,38]
   • [J 7,16]
   • [J 7,28]
   • [J 8,26]
   • [J 8,28]
   • [J 8,38]
   • [J 8,42]
   • [J 12,44-50]
   • [J 14,10]

25

 • J 14,25
  • [J 13,19]
  • [J 14,29]
  • [J 15,11]
  • [J 16,1-4]
  • [J 16,12]
  • [J 17,6-8]

26

 • J 14,26
  • [Mk 13,11]
  • [J 7,39]
  • [Dz 1,8]
  • [Dz 2,4]
  • [Rz 15,13]
  • [1 Tes 1,5-6]
  • [2 Tm 1,14]
  • [Hbr 2,4]
  • [Hbr 3,7]
  • [1 P 1,12]
  • [1 J 5,7]
  • On was wszystkiego nauczy
   • [Ps 25,8-9]
   • [Ps 25,12-14]
   • [Iz 54,13]
   • [Jr 31,33-34]
   • [J 6,45]
   • [J 16,13-14]
   • [1 Kor 2,10-13]
   • [Ef 1,17]
   • [1 J 2,20]
   • [1 J 2,27]
   • [Ap 2,11]
  • przypomni wam wszystko
   • [J 2,22]
   • [J 12,16]
   • [Dz 11,16]
   • [Dz 20,35]

27

 • J 14,27
  • 2Tes 3,16
   • 1Tes 5,23
    • 2Tes 3,16
     • 1Tes 5,23
    • Iz 11,6+
    • 1Tes 3,13+
  • Rz 5,1
  • Ef 2,14-18

28

 • J 14,28
  • J 14,1-3

29

 • J 14,29
  • J 13,19
   • J 14,29
    • J 13,19
     • J 14,29
     • J 16,4
     • J 8,24+
    • J 16,4
     • J 13,19
      • J 14,29
      • J 16,4
      • J 8,24+
     • J 14,29
      • J 13,19
      • J 16,4
     • Mk 13,23
     • J 17,12
      • J 6,39
      • J 10,28l
      • J 13,18-19+
   • J 8,24+
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)