J 14, 6-14

6 Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. 7 Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. 8 Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. 9 Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? 10 Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. 11 Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! 12 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. 13 A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. 14 O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.

Drzewo skrutacji

6

 • J 14,6
  • Hbr 10,19-20
  • J 1,4
   • J 3,35+
   • J 3,11+

7

 • J 14,7
  • J 8,19
   • J 12,45
   • J 14,7
  • J 12,45
   • J 14,7-9
  • 2Kor 4,4
   • 2Tes 2,10
   • Rz 8,29+

8

 • J 14,8
  • Panie, pokaż nam Ojca
   • [Wj 33,18-23]
   • [Wj 34,5-7]
   • [Hi 33,26]
   • [Ps 17,15]
   • [Ps 63,2]
   • [Mt 5,8]
   • [J 16,25]
   • [Ap 22,3-5]

9

 • J 14,9
  • J 1,18
   • Wj 33,20+
   • Syr 43,31
   • J 6,46
   • 1J 4,12
   • J 3,11+
   • J 17,6+
   • Kol 1,15
  • J 12,45
   • J 14,7-9

10

 • J 14,10
  • J 17,6+
  • J 10,30+

11

 • J 14,11
  • J 1,1+
  • J 12,49
   • Pwt 18,18-19
   • J 1,1+
  • J 2,11+

12

 • J 14,12
  • Mt 8,10+
  • Mt 21,21
   • Mt 17,20
   • Łk 17,6
   • Mt 8,10+
   • Jk 1,6

13

 • J 14,13
  • J 15,16
   • Pwt 7,6+
   • 1J 4,10
   • Rz 6,20-23
   • J 15,2+
   • J 14,13+
  • J 16,24
  • J 16,26
  • Mt 7,7-11

14

 • J 14,14
  • Dz 3,16+
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie