J 15, 18-21

18 Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. 19 Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. 20 Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. 21 Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał.”

Drzewko skrutacji

18

 • J 15,18
  • Mt 10,22
   • Mt 24,9
    • Mt 10,22
   • J 15,18-19
   • J 15,25
    • Rz 3,19+
    • Ps 35,19
    • Ps 69,5
  • 1J 3,12-13

19

 • J 15,19
  • J 17,14-16
  • J 1,10+
  • J 13,16
   • Mt 10,24
    • Łk 6,40
    • J 13,16
    • J 15,20
   • Łk 6,40
    • Mt 10,24-25
    • J 13,16
    • J 15,20
  • Mt 10,24
   • Łk 6,40
    • Mt 10,24-25
    • J 13,16
    • J 15,20
   • J 13,16
    • Mt 10,24
    • Łk 6,40
   • J 15,20
    • Mt 10,23
    • 1Tes 2,14+
    • Dz 5,41

20

 • J 15,20
  • Mt 10,23
   • Mt 24,13
    • Mt 10,22
   • Mt 16,28
    • Ez 18,21-32+
    • Mt 10,23
    • Mt 24,30
    • Mt 24,34
    • Mt 26,64
   • Mt 24,34
    • Mt 10,23
    • Mt 16,28
   • Mt 24,30
    • Za 12,10-12
    • Ap 1,7
    • Mt 8,20+
    • Dn 7,13-14
    • Mt 26,64
   • Mt 26,64
    • Mt 4,3+
    • Mt 8,20+
    • Dz 2,33+
    • Ps 110,1
    • Dn 7,13
    • Mt 24,30
  • 1Tes 2,14+
  • Dz 5,41
   • Mt 5,10-11+
   • 1Kor 4,9n

21

 • J 15,21
  • J 8,19
   • J 12,45
    • J 14,7-9
   • J 14,7
    • J 8,19
    • J 12,45
    • 2Kor 4,4
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)