J 16, 20-23a

20 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. 21 Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu – z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. 22 Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. 23 W owym zaś dniu o nic nie będziecie Mnie pytać. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje.

20

 • J 16,20
  • Łk 6,21
   • Mt 5,6
    • Iz 51,1
     • Mt 5,6
     • Mt 6,33
    • Am 8,11-12
    • Prz 9,5
     • Iz 55,1-3
     • Syr 24,19-21
     • J 6,35+
    • Syr 24,20
     • J 4,13-14
   • Mt 5,5
    • Ps 37,11
     • Mt 5,4
    • Rdz 13,15
  • Ap 11,10

21

 • J 16,21
  • Iz 26,17-18
  • Iz 66,7-14
  • Mi 4,9-10

22

 • J 16,22
  • J 14,19
   • J 7,34
    • J 8,21
    • Pwt 4,29
    • Iz 55,6
    • Oz 5,6+
    • Prz 1,28
   • J 8,21
    • J 7,34+
    • Pwt 24,16
    • Ez 18,20
    • Ez 33,12-20
    • J 13,33
    • J 13,36
   • J 16,16
    • J 7,33
    • J 14,19
   • J 6,57
    • J 5,26
  • J 15,11
   • J 3,29
    • Mt 9,15+
   • J 16,21
    • Iz 26,17-18
    • Iz 66,7-14
    • Mi 4,9-10
   • J 16,22
    • J 14,19
    • J 15,11
    • J 20,20
    • Iz 66,14
   • J 17,13
    • Dz 1,16
    • Dz 1,20
    • Ps 41,10
    • J 15,11+
   • 1J 1,4
    • J 15,11
    • J 16,22-24
  • J 20,20
  • Iz 66,14
   • J 16,22
    • J 14,19
    • J 15,11
    • J 20,20

23a

 • J 16,23
  • J 14,13+
  • pytania uczniów
   • [J 13,36-37]
   • [J 14,5]
   • [J 14,22]
   • [J 16,19]
   • [J 21,20-21]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie