J 16, 5-11

5 Teraz zaś idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: „Dokąd idziesz?” 6 Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. 7 Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę Go do was. 8 On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. 9 O grzechu – bo nie wierzą we Mnie; 10 o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; 11 wreszcie o sądzie – bo władca tego świata został osądzony.

Drzewo skrutacji

5

 • J 16,5
  • [J 6,62]
  • [J 7,33]
  • [J 13,3]
  • [J 14,28]
  • [J 16,10
  • [J 16,16]
  • [J 16,28]
   • Wyszedłem od Ojca
    • [J 8,14]
    • [J 13,3]
   • opuszczam świat i idę do Ojca
    • [J 16,5]
    • [J 17,5]
    • [J 17,11]
    • [Łk 9,51]
    • [Łk 24,51]
    • [Dz 1,9-11]
  • [J 17,4]
  • [J 17,13]
  • [Ef 4,7-11]
  • [Hbr 1,3]
  • [Hbr 12,2]
  • dokąd idziesz?
   • [J 13,36]
   • [J 14,4-6]

6

 • J 16,6
  • J 13,36
   • J 2,19+
   • J 8,21
   • J 21,18-19
  • J 14,5
   • J 11,16
   • J 20,24-29
   • J 13,36
  • J 14,1
   • J 14,27
   • Pwt 1,21
   • J 10,28-30
   • J 16,33

7

 • J 16,7
  • pożyteczne jest dla was moje odejście
   • [J 11,50-52]
   • [J 14,3]
   • [J 14,28]
   • [Rz 8,28]
   • [2 Kor 4,17]
  • poślę Go do was
   • [Łk 24,49]
   • [Dz 1,4-5]
   • [Dz 2,33]

8

 • J 16,8
  • J 1,10+
  • [J 8,9]
  • [J 8,46]
  • [1 Kor 14,24]
  • [Jud 15]

9

 • J 16,9
  • J 8,21-24
  • J 15,22
   • J 8,21-24+
   • J 16,9
   • J 10,30+

10

 • J 16,10
  • J 13,33
   • J 8,21
  • o sprawiedliwości
   • [Iz 42,21]
   • [Iz 45,24-25]
   • [Jr 23,5-6]
   • [Dn 9,24]
   • [Rz 1,17]
   • [Rz 3,21-26]
   • [Rz 5,17-21]
   • [Rz 8,33-34]
   • [Rz 10,3-4]
   • [1 Kor 1,30]
   • [1 Kor 15,14-20]
   • [2 Kor 5,21]
   • [Ga 5,5]
   • [Flp 3,7-9]
   • [1 Tm 3,16]
   • [Hbr 10,5-13]

11

 • J 16,11
  • J 12,31+
  • o sądzie
   • [J 5,22-27]
   • [Mt 12,18]
   • [Mt 12,36]
   • [Dz 10,42]
   • [Dz 17,30-31]
   • [Dz 24,25]
   • [Dz 26,18]
   • [Rz 2,2-4]
   • [Rz 2,16]
   • [Rz 14,10-12]
   • [1 Kor 4,5]
   • [1 Kor 6,3-4]
   • [2 Kor 5,10-11]
   • [Hbr 6,2]
   • [Hbr 9,27]
   • [2 P 2,4-9]
   • [2 P 3,7]
   • [Ap 1,7]
   • [Ap 20,11-15]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)