J 17, 1-11a

1 To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył 2 i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. 3 A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. 4 Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. 5 A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. 6 Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. 7 Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. 8 Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś. 9 Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. 10 Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. 11 Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.

1

 • J 17,1
  • J 11,41
  • J 2,4+

2

 • J 3,35+
 • władza udzielona Synowi przez Ojca
  • [Dn 7,14]
  • [Ps 2,6-12]
  • [Ps 110,1]
  • [Mt 11,27]
  • [Mt 28,18]
  • [J 3,35]
  • [J 5,21-29]
  • [1 Kor 15,25]
  • [Ef 1,20]
  • [Flp 2,10]
  • [1P 3,22]
  • [Hbr 1,2]
  • [Hbr 2,8-9]

3

 • J 17,3
  • Mdr 15,3
   • Mdr 1,15
    • Mdr 3,4+
   • Mdr 2,23
    • Rdz 1,26+
    • 2P 1,4
     • J 1,12
     • Dz 17,28
     • 2Kor 3,18
     • J 1,10+
     • 1J 2,15n
     • 1J 5,19
  • Jr 24,7
  • Jr 31,31-34
  • Ez 36,25-28
  • J 14,7-9

4

 • J 17,4
  • Jezus wypełnia dzieło Ojca
   • [J 4,34]
   • [J 5,36]
   • [J 14,31]
   • [J 15,10]
   • [J 19,30]

5

 • J 17,5
  • 1J 5,20-21
  • J 1,1+
  • J 4,34+
  • Flp 2,6-11
  • J 4,34+
  • Flp 2,6-11
  • J 1,14+
  • J 17,24
   • J 14,3
    • J 8,35
     • Rdz 21,10
     • Jr 2,14n
     • J 14,2-3
     • Ga 4,30n
     • Hbr 3,5-6
     • Mt 21,33-46
    • Pwt 1,33
     • Lb 10,33
     • Wj 13,21n
    • Hbr 6,19-20
    • J 7,34
     • J 8,21
     • Pwt 4,29
     • Iz 55,6
     • Oz 5,6+
     • Prz 1,28
   • J 17,5+
   • Ef 1,4
    • J 17,24
     • J 14,3
     • J 17,5+
     • Ef 1,4
    • 1P 1,20
     • J 17,24
     • Ga 4,4
     • Hbr 1,2
     • Rz 1,16+
     • Rz 1,4+
     • Rz 8,11+
    • Dz 1,7+
    • Ef 5,27
    • 1Kor 1,8
     • 2Kor 1,21
     • Flp 1,7
     • Kol 2,7
    • 1J 3,1
     • Rz 8,14-17
     • Rz 8,37-39
     • J 1,12
     • Ef 1,5
     • J 15,21
     • J 16,3
     • J 17,25
    • Rz 8,29
     • Dz 13,48+
     • Flp 3,21
     • 1Kor 15,49
     • Kol 1,18
    • J 1,12
     • J 3,11+
     • J 10,35
     • Jk 1,18
     • Jk 1,21
     • 1J 3,2
     • 1J 5,13
  • J 17,26
  • Wj 3,13
  • J 3,35+
  • J 3,11+

6

 • J 17,6
  • „objawiłem Imię Twoje ludziom”
   • [Mt 11,25-27] || [Łk 10,21-22]
   • [J 1,18]
   • [J 17,26]
   • [2 Kor 4,6]
   • [Hbr 2,12]
   • [1 J 5,20]

7

 • J 17,7
  • J 3,11+
  • Pwt 18,18
   • Dz 3,22-23
   • Dz 7,37
    • Lb 14,33
    • Am 5,25
     • Dz 7,42-43
    • Pwt 18,15
     • Lb 12,7+
   • J 1,21+
   • Wj 4,12
   • J 12,49-50
   • Ez 3,19
    • Ez 18,24
    • Ez 33,12-13
    • 2P 2,21
     • 1Kor 11,2+
   • Ez 33,9
   • Pwt 13,1-6
   • Jr 14,14-16

8

 • J 17,8
  • J 1,10+
  • [przyjąć słowo Boże]
   • [1 Kor 15,1]
   • [1 Tes 2,13]
   • [1 Tes 4,1]

9

 • J 17,9
  • „ja za nimi proszę”
   • [Łk 22,32]
   • [J 14,16]
   • [Hbr 7,25]
   • [Hbr 9,24]

10

 • J 17,10
  • J 16,15
  • Łk 15,31
  • 2Tes 1,10
   • Iz 2,11-17

11a

 • J 17,11
  • J 1,10+
  • J 1,1+
  • Lb 6,24
   • Ps 121,7-8
   • Wj 23,20
    • Wj 14,19
     • Rdz 16,7+
    • Wj 33,2
     • Wj 23,20+
     • Pwt 7,1+
    • Ml 3,1
     • Mt 11,10+
     • Dz 13,24-25
     • Łk 1,17-76
    • Iz 63,9
     • Wj 19,4+
     • Iz 46,3n
   • J 17,11-12
   • Ps 4,7
    • Lb 6,25
    • Prz 16,15
     • Ps 4,7+
     • Prz 19,12
    • Dn 9,17
     • Ba 2,14
     • Ps 4,7+
   • Ps 31,17
  • J 3,35+
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)