J 17, 11b-19

11W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. 12 Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo. 13 Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. 14 Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. 15 Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. 16 Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. 17 Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. 18 Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. 19 A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

Drzewo skrutacji

11b

 • J 17,11
  • J 1,10+
  • J 1,1+
  • Lb 6,24
   • Ps 121,7-8
   • Wj 23,20
   • J 17,11-12
   • Ps 4,7
   • Ps 31,17
  • J 3,35+
  • Ojcze Święty
   • [Mt 5,48]
   • [J 17,25]
   • [1 P 1,15-17]
   • [Ap 4,8]
   • [Ap 15,4]

12

 • J 17,12
  • J 6,39
  • J 10,28
  • J 13,18-19+
  • zachowywałem ich w Twoim Imieniu
   • [J 6,37]
   • [J 6,39-40]
   • [Hbr 2,13]

13

 • J 17,13
  • Dz 1,16
   • Dz 1,20
   • Łk 22,47
  • Dz 1,20
   • Ps 69,26
   • Ps 109,8
  • Ps 41,10
   • Ps 55,14
   • J 13,18
  • J 15,11+

14

 • J 17,14
  • J 3,11+
  • J 15,19
   • J 17,14-16
   • J 1,10+
   • J 13,16
    • Mt 10,24
     • Łk 6,40
     • J 13,16
     • J 15,20
    • Łk 6,40

15

 • J 17,15
  • 1J 2,14+

16

 • J 17,16
  • J 8,23
   • J 1,10+
   • J 3,31
    • J 8,23
     • J 1,10+
     • J 3,31
     • J 17,14
    • 1J 4,5
     • 1J 3,1
     • J 3,31
     • 1J 1,3+
     • J 10,26+
   • J 17,14
    • J 3,11+
    • J 15,19
     • J 17,14-16
     • J 1,10+
     • J 13,16
     • Mt 10,24

17

 • J 17,17
  • 1P 1,22
  • Dz 9,13+
  • Kpł 17,1+
  • J 10,36

18

 • J 17,18
  • J 10,18+
  • Wj 28,36
  • Wj 28,38
  • Hbr 10,10-14
  • J 4,23+

19

 • J 17,19
  • uświęceni
   • [1 Kor 1,2]
    • [J 17,17-19]
    • [1 Kor 1,30]
    • [1 Kor 6,11]
    • [Ef 5,25-26]
    • [Hbr 10,10]
    • [Hbr 13,12]
   • [Hbr 2,11]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)