J 19, 25-27

25 A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. 26 Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. 27 Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.”

Drzewo skrutacji

25

 • J 19,25
  • [Łk 2,35]
   • J 3,19
    • J 8,12+
   • J 9,39
    • J 1,1+
    • J 8,12+
    • Mt 13,13
  • [Mt 27,55-56]
  • [Mk 15,40-41]
  • [Łk 23,49]

26

 • J 19,26
  • J 2,4+

27

 • [J 19,27]
  • uczeń Jan
   • J 13,23
   • J 20,2
   • J 21,7
   • J 21,20
   • J 21,24
  • Niewiasta
   • J 2,4
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie