J 19, 31-37

31 Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. 32 Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. 33 Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, 34 tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. 35 Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. 36 Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. 37 I znowu w innym [miejscu] mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili.

Drzewo skrutacji

31

 • J 19,31
  • J 19,14
   • Mt 26,17+
  • Pwt 21,23
  • Ga 3,13
   • Kpł 18,5
   • Rz 3,24+
   • Pwt 21,23
   • Dz 5,30+
   • Ef 1,3
    • Ga 3,14
     • Rz 5,5+

32

 • J 19,32
  • [J 19,18]
  • [Łk 23,39-43]

33

 • J 19,33

34

 • J 19,34
  • J 1,33+
  • Ez 47,1+
  • J 7,37-39
  • 1J 5,6-8

35

 • J 19,35
  • zaświadczył to ten, który widział
   • [J 21,24]
   • [Dz 10,39]
   • [Hbr 2,3-4]
   • [1P 5,1]
   • [1J 1,1-3]
    • 1J 1,1
     • J 1,1-5
     • 1J 2,13
      • J 1,1
       • Rdz 1,1-5
       • J 8,24+
       • 1J 1,1-2
       • J 10,30+
      • 1J 1,1 Ef 6,16
     • J 20,20
     • J 20,25
     • J 20,27
      • J 19,34+
     • Łk 24,39
     • J 1,1+
     • J 3,11+
     • J 1,14+
     • J 15,27
  • abyście i wy wierzyli
   • [J 11,15]
   • [J 11,42]
   • [J 14,29]
   • [J 17,20-21]
    • J 17,20
     • ci, którzy uwierzyli dzięki słowu
      • [Dz 2,41]
      • [Rz 16,26]
      • [Dz 4,4]
      • [Rz 15,18-19]
   • [J 20,31]
   • [1 J 5,13]

36

 • J 19,36
  • Wj 12,46
   • Lb 9,12
   • J 19,36
    • Wj 12,46
     • Lb 9,12
     • J 19,36
    • Ps 34,21
     • J 19,36
  • Ps 34,21
   • J 19,36
    • Wj 12,46
     • Lb 9,12
     • J 19,36
    • Ps 34,21
     • J 19,36

37

 • J 19,37
  • Za 12,10
   • J 19,37
    • Za 12,10
     • J 19,37
     • Ap 1,7
      • Dn 7,13
     • J 3,14+
     • Am 8,10
     • J 3,16
     • Kol 1,15
   • Ap 1,7
    • Za 12,14
    • J 19,37
     • Za 12,10
    • Mt 24,30+
   • J 3,14+
   • Am 8,10
    • Tb 2,6
     • Am 8,10
    • Oz 2,13
     • Am 5,21-23
     • Iz 1,13-14
     • Jr 7,34
    • 1Mch 9,41
     • Am 8,10
    • Iz 3,24
     • Am 8,10
    • Jr 26
   • J 3,16
    • Rdz 22
    • Rz 8,32
     • Rdz 22,16
     • Rz 5,6-11
     • 2Kor 5,14-21
     • 1J 4,10
     • 2Kor 5,14-21
     • 1J 4,10
    • Mt 21,37p
    • 1J 4,9
     • J 3,16
     • Rz 8,31n
   • Kol 1,15
    • Kol 1,18+
    • Rz 8,29
     • Dz 13,48+
     • Flp 3,21
     • 1Kor 15,49
     • Kol 1,18
    • Hbr 1,3
     • Ef 1,7
     • Kol 1,14
     • Dz 2,33+
    • J 1,3
     • Kol 1,15-20
     • Hbr 1,1-3
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie