J 2, 1-11

1 Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. 2 Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. 3 A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: Nie mają wina. 4 Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? [Czy] jeszcze nie nadeszła godzina moja? 5 Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. 6 Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. 7 Jezus rzekł do sług: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. 8 Potem powiedział do nich: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. 9 Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego 10 i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. 11 Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Drzewo skrutacji

1

 • J 2,1
  • małżeństwo
   • [Rdz 1,27-28]
   • [Ps 128,1-4]
   • [Prz 18,22]
   • [Prz 19,14]
   • [Prz 31,10-12]
   • [Ef 5,30-33]
   • [Hbr 13,4]
  • Kana
   • [Joz 19,24.28]
   • [J 4,46]
   • [J 21,2]

2

 • J 2,2

3

 • J 2,3
  • brak wina
   • [Iz 24,11]
    • [Prz 31,6]

4

 • J 2,4
  • Niewiasto
   • [Mt 15,28]
   • [J 19,26-27]
   • [J 20,13]
   • [J 20,15]
  • godzina Jezusa
   • [J 7,6]
   • [J 7,30]
   • [J 8,20]
   • [J 12,23]
   • [J 13,1]

5

 • J 2,5
  • Rdz 41,55

6

 • J 2,6
  • Mk 7,3-4
  • róbcie wszystko, cokolwiek wam powie
   • [J 15,14]
   • [Łk 5,5-6]
   • [Hbr 5,9]
   • [Rdz 6,22]
   • [Łk 6,46-49]
   • [Hbr 11,8]
   • [Sdz 13,14]
   • [Dz 9,6]

7

 • J 2,7
  • [Prz 3,5-6]
   • Prz 16,3
    • Ps 37,5
  • Syr 2,6

8

 • J 2,8
  • [Rz 13,7]

9

 • J 2,9
  • [J 17,7]
   • Pwt 18,18

10

 • J 2,10
  • Łk 5,37-39p
  • Mt 26,29p
  • J 4,54
   • J 2,11+
  • Wj 4,30-31

11

 • J 2,11
  • J 1,14+
  • objawił swoją chwałę
   • [J 14,13]
   • [Pwt 5,24]
   • [J 1,14]
   • [J 5,23]
   • [J 12,41]
   • [J 14,9-11]
   • [Ps 72,19]
   • [Ps 96,3]
   • [Iz 40,5]
   • [2 Kor 3,18]
   • [2 Kor 4,6]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie