J 20, 2-8

2 Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich, Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. 3 Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. 4 Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. 5 A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. 6 Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna 7 oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. 8 Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.

Drzewo skrutacji

2

 • J 20,2
  • J 18,15
   • Mt 26,58
   • Mt 26,69-75
   • Mk 14,54
    • J 18,15-16
    • J 18,18
   • Mk 14,66-72
   • Łk 22,54-62
  • drugiego ucznia, którego Jezus kochał
   • [J 13,23]
   • [J 19,26]
   • [J 21,7]
   • [J 21,20]
   • [J 21,24]
  • zabrano Pana z grobu
   • [J 20,9]
   • [J 20,13]
   • [J 20,15]
   • [Mt 27,63-64]

3

 • J 20,3
  • [Łk 24,12]

4

 • J 20,4
  • [2 Sm 18,23]
  • [Kpł 13,30]
  • [1 Kor 9,24]
  • [2 Kor 8,12]

5

 • J 20,5
  • [J 11,44]
  • [J 19,40]

6

 • J 20,6
  • [J 6,67-69]
  • [J 18,17]
  • [J 18,25-27]
  • [J 21,7]
  • [J 21,15-17]
  • [Mt 16,15-16]
  • [Łk 22,31-32]

7

 • J 20,7
  • Łk 24,12
   • Łk 24,24
  • J 11,44
  • J 19,40

8

 • J 20,8
  • [J 20,25]
  • [J 20,29]
  • [J 1,50]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)