J 21, 20-25

20 Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi? 21 Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? 22 Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za Mną! 23 Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? 24 Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach, i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. 25 Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać.

Drzewo skrutacji

20

 • J 21,20
  • J 13,25

21

 • J 21,21
  • pytania uczniów o przyszłość
   • [Mt 24,3-4]
   • [Łk 13,23-24]
   • [Dz 1,6-7]

22

 • J 21,22
  • powtórne przyjście Pana
   • [Mt 16,27-28]
   • [Mt 24,3]
   • [Mt 24,27]
   • [Mt 24,44]
   • [Mt 25,31]
   • [Mk 9,1]
   • [1Kor 4,5]
   • [1Kor 11,26]
   • [Ap 1,7]
   • [Ap 2,25]
   • [Ap 3,11]
   • [Ap 22,7]
   • [Ap 22,20]

23

 • J 21,23

24

 • J 21,24
  • świadectwo Jana
   • [J 19,35]
   • [1 J 5,6]

25

 • J 21,25
  • wiele innych rzeczy
   • [J 20,30-31]
   • [Ps 71,15]
   • [Hi 26,14]
   • [Hbr 11,32]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie