J 3, 31-36

31 Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. 32 Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. 33 Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. 34 Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela [mu] Ducha. 35 Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. 36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi.

Drzewo skrutacji

31

 • J 3,31
  • J 8,23
   • J 1,10+
   • J 3,31
   • J 17,14
  • 1J 4,5
   • 1J 3,1
   • J 3,31
   • 1J 1,3+
   • J 10,26+

32

 • J 3,32
  • J 3,11
   • J 3,32
   • J 6,60-62
   • J 6,60-62
   • Mdr 9,16-17
   • Flp 3,19n

33

 • J 3,33
  • 1J 5,10
   • J 3,33
   • J 3,11+

34

 • J 3,34
  • J 7,28
   • J 8,19
   • J 19,9+
   • Mt 11,27
   • J 8,26
  • J 8,26
   • J 7,28
   • J 12,48-50
  • J 1,1+
  • J 3,11+
  • J 1,32
   • Iz 11,2
   • Iz 61,1
   • J 3,34
   • Mt 3,16p
   • 1Sm 9,17

35

 • J 3,35
  • Ojciec miłuje Syna
   • [Prz 8,30]
   • [Iz 42,1]
   • [Mt 3,17]
   • [Mt 17,5]
   • [J 5,20]
   • [J 5,22]
   • [J 15,9]
   • [J 17,23]
   • [J 17,26]
  • wszystko oddał w Jego ręce
   • [Rdz 41,44]
   • [Rdz 41,55]
   • [Ps 2,8]
   • [Iz 9,6-7]
   • [Mt 11,27]
   • [Mt 28,18]
   • [Łk 10,22]
   • [J 13,3]
   • [J 17,2]
   • [1 Kor 15,27]
   • [Ef 1,22]
   • [Flp 2,9-11]
   • [Hbr 1,2]
   • [Hbr 2,8-9]
   • [1 P 3,22]

36

 • J 3,36
  • Mt 3,7+
  • kto wierzy w Syna, ma życie wieczne
   • [Ha 2,4]
   • [Rz 1,17]
   • [Rz 8,11]
   • [J 3,14-15]
   • [J 3,15-16]
   • [J 1,12]
   • [J 5,24]
   • [J 6,47-54]
   • [J 10,28]
   • [1 J 5,10-13]
  • nie ujrzy życia
   • [Ap 21,8]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)