J 4, 43-54

43 Po dwóch dniach odszedł stamtąd do Galilei. 44 Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, 45 kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. 46 Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie [przedtem] przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. 47 Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, był on już bowiem umierający. 48 Jezus rzekł do niego, Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. 49 Powiedział do Niego urzędnik królewski, Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. 50 Rzekł do niego Jezus, Idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł. 51 A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. 52 Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu, Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. 53 Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego, syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. 54 Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei.

Drzewo skrutacji

43

 • J 4,43
  • [Mt 15,21-24]
  • [Mk 7,27-28]
  • [Rz 15,8]

44

 • J 4,44
  • Mt 16,14+
  • Mt 13,57
  • [Mk 6,4]
  • [Łk 4,24]

45

 • J 4,45
  • J 2,23
  • Galilejczycy przyjęli Go
   • [Mt 4,23-24]
   • [Łk 8,40]
  • ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt
   • [J 2,13-16]
   • [J 2,23]
   • [J 3,2]

46

 • J 4,46
  • J 2,1-11
  • [Ps 50,15]
  • [Ps 78,34]
  • [Oz 5,15]
  • [Mt 9,18]
  • [Mt 15,22]
  • [Mt 17,14-15]
  • [Łk 7,2]
  • [Łk 8,42]

47

 • J 4,47
  • [Mk 2,1-3]
  • [Mk 6,55-56]
  • [Mk 10,47]

48

 • J 4,48
  • Mt 12,38np
  • J 20,29
   • J 4,48
    • Mt 12,38np
    • J 20,29
     • J 4,48
     • Łk 1,45
   • Łk 1,45
    • J 20,29
     • J 4,48
     • Łk 1,45

49

 • J 4,49
  • [Ps 40,17]
  • [Ps 88,10-12]
  • [Mk 5,23]
  • [Mk 5,35-36]

50

 • J 4,50
  • Mt 8,10+
  • [1 Krl 17,13-15]
  • [Mt 8,13]
  • [Mk 7,29-30]
  • [Mk 9,23-24]
  • [Łk 17,14]
  • [J 11,40]
  • [Dz 14,9-10]
  • [Rz 4,20-21]
  • [Hbr 11,19]

51

 • J 4,51
  • [J 4,50]
  • [J 4,53]
  • [1 Krl 17,23]

52

 • J 4,52

53

 • J 4,53
  • było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego, syn twój żyje
   • [Ps 33,9]
   • [Ps 107,20]
   • [Mt 8,8-9]
   • [Mt 8,13]
  • I uwierzył on sam i cała jego rodzina.
   • [Łk 19,9]
   • [Dz 2,39]
   • [Dz 16,15]
   • [Dz 16,34]
   • [Dz 18,8]

54

 • J 4,54
  • J 2,1-11
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie