J 6, 55.60-69

55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 60 A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? 61 Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: To was gorszy? 62 A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? 63 To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. 64 Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. 65 Rzekł więc: Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca. 66 Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. 67 Rzekł więc Jezus do Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść? 68 Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. 69 A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Bożym.

Drzewo skrutacji

55

 • J 6,55
  • prawdziwym pokarmem
   • [J 6,32]
   • [J 8,31]
   • [J 8,36]
   • [J 15,1]
   • [1 J 5,20]

60

 • J 6,60
  • J 3,11+
  • J 1,48+

61

 • J 6,61
  • [J 2,24-25]
  • [J 6,64]
  • [J 21,17]
  • [Hbr 4,13]
  • [Ap 2,23]

62

 • J 6,62
  • Mt 8,20+
  • J 12,32+
  • [J 3,13]
  • [J 16,28]
  • [J 17,4-5]
  • [J 17,11]
  • [Mk 16,19]
  • [Łk 24,51]
  • [Dz 1,9]
  • [Ef 4,8-10]
  • [1 P 3,22]

63

 • J 6,63
  • J 1,33+
  • Duch daje życie
   • [Rdz 2,7]
   • [Rz 8,2]
   • [1 Kor 15,45]
   • [2 Kor 3,6]
   • [Ga 5,25]
   • [1 P 3,18]
  • ciało na nic się nie zda
   • [Rz 2,25]
   • [Rz 3,1-2]
   • [1 Kor 11,27-29]
   • [Ga 5,6]
   • [Ga 6,15]
   • [1 Tm 4,8]
   • [Hbr 13,9]
   • [1 P 3,21]
  • Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem
   • [Pwt 32,47]
   • [Ps 19,7-10]
   • [Ps 119,50]
   • [Ps 119,93]
   • [Ps 119,130]
   • [J 6,68]
   • [J 12,49-50]
   • [Rz 10,8-10]
   • [Rz 10,17]
   • [1 Kor 2,9-14]
   • [2 Kor 3,6-8]
   • [1 Tes 2,13]
   • [Hbr 4,12]
   • [Jk 1,18]
   • [1 P 1,23]

64

 • J 6,64
  • J 3,11+
  • J 12,49-50
  • J 1,48+
  • pośród was są tacy, którzy nie wierzą
   • [J 5,42]
   • [J 6,36]
   • [J 6,61]
   • [J 8,23]
   • [J 8,38-47]
   • [J 8,55]
   • [J 10,26]
   • [J 13,10]
   • [J 13,18-21]

65

 • J 6,65
  • [J 6,37]
  • [J 6,44-45]
  • [J 10,16]
  • [J 10,26-27]
  • [J 12,37-41]
  • [Ef 2,8-9]
  • [Flp 1,29]
  • [1 Tm 1,14]
  • [2 Tm 2,25]
  • [Tt 3,3-7]
  • [Hbr 12,2]
  • [Jk 1,16-18]

66

 • J 6,66
  • [So 1,6]
  • [Mt 12,40-45]
  • [Mt 13,20-21]
  • [Mt 19,22]
  • [Mt 21,8-11]
  • [Mt 27,20-25]
  • [Łk 9,62]
  • [J 6,60]
  • [J 8,31]
  • [2 Tm 1,15]
  • [2 Tm 4,10]
  • [Hbr 10,38]
  • [2 P 2,20-22]
  • [1 J 2,19]

67

 • J 6,67
  • J 1,21+
  • Dz 7,38
   • Pwt 4,10
   • Pwt 9,10
   • Pwt 18,16
   • Ga 3,19+
   • J 1,17
  • Pwt 8,3
   • Wj 16
  • Dz 3,14+

68

 • J 6,68
  • Panie, do kogóż pójdziemy?
   • [Ps 73,25]
  • Ty masz słowa życia wiecznego
   • [J 6,40]
   • [J 6,63]
   • [J 5,24]
   • [J 5,39-40]
   • [Dz 4,12]
   • [Dz 5,20]
   • [Dz 7,38]
   • [1 J 5,11-13]

69

 • J 6,69
  • [J 1,29]
  • [J 1,41]
  • [J 1,45-49]
  • [J 11,27]
  • [J 20,28]
  • [J 20,31]
  • [Mt 16,16]
  • [Mk 1,1]
  • [Mk 8,29]
  • [Łk 9,20]
  • [1 J 5,1]
  • [1 J 5,20]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie