J 7, 40-53

40 A wśród słuchających Go tłumów odezwały się głosy, Ten prawdziwie jest prorokiem. 41 Inni mówili, To jest Mesjasz. Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? 42 Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid? 43 I powstał w tłumie rozłam z Jego powodu. 44 Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki. 45 Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich, Czemu go nie pojmaliście? 46 Strażnicy odpowiedzieli, Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek. 47 Odpowiedzieli im faryzeusze, Czyż i wy daliście się zwieść? 48 Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w niego? 49 A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty. 50 Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego, 51 Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i zbada, co on czyni? 52 Odpowiedzieli mu, Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. 53 I rozeszli się – każdy do swego domu.

Drzewo skrutacji

40

 • J 7,40
  • J 1,21+

41

 • J 7,41
  • [Mt 16,14-16]
  • [J 7,31]
  • [J 1,41]
  • [J 1,49]
  • [J 4,25]
  • [J 4,29]
  • [J 4,42]
  • [J 6,69]

42

 • J 7,42
  • 2Sm 7,12+
  • Mt 9,27+
  • Rz 1,3
   • 2Sm 7,1+
   • Mt 9,27+
   • 2Tm 2,8
   • Ap 22,16
   • Rz 9,5+
  • Mt 2,5n
  • Mt 3,11+
  • J 7,30
   • J 1,1+
   • J 7,44
   • Łk 4,29n
   • Łk 8,20
   • Łk 4,29n
   • Łk 8,20
   • Łk 2,4+

43

 • J 7,43
  • [Mt 10,35]
  • [Łk 12,51]
   • lecz rozłam
    • [Za 11,7-8]
    • [Za 11,10-11]
    • [Za 11,14]
    • [Mt 10,34-36]
    • [Mt 24,7-10]
  • [J 7,12]
  • [J 9,16]
  • [J 10,19]
  • [Dz 14,4]
  • [Dz 23,7-10]

44

 • J 7,44
  • [J 7,30]
  • [J 8,20]
  • [J 18,5-6]

45

 • J 7,45
  • [J 7,32]
  • [Dz 5,21-27]

46

 • J 7,46
  • Mt 13,54-56
  • [Mt 7,29]
   • Mk 1,22
    • Mt 7,28n
    • Mt 8,29+
   • Łk 4,32
    • Mt 7,28-29
  • [Łk 4,22]
  • [J 7,26]

47

 • J 7,47
  • Czy i wy daliście się zwieść?
   • [2 Krl 18,29]
   • [2 Krl 18,32]
   • [2 Krn 32,15]
   • [Mt 27,63]
   • [J 7,12]
   • [J 9,27-34]
   • [2 Kor 6,8]

48

 • J 7,48
  • [Jr 5,4-5]
  • [Mt 11,25]
  • [J 7,26]
  • [J 7,50]
  • [J 12,42]
  • [Dz 6,7]
  • [1 Kor 1,20]
  • [1 Kor 1,22-28]
  • [1 Kor 2,8]

49

 • J 7,49
  • [Iz 5,21]
  • [Iz 28,14]
  • [Iz 29,14-19]
  • [Iz 65,5]
  • [J 9,34]
  • [J 9,40]
  • [1 Kor 1,20-21]
  • [1 Kor 3,18-20]
  • [Jk 3,13-18]

50

 • J 7,50
  • [J 3,1-2]
  • [J 19,39]

51

 • J 7,51
  • Pwt 1,16n
  • Pwt 17,4
  • Dz 5,35
   • Dz 23,9
   • J 7,50n
  • J 5,39

52

 • J 7,52
  • J 1,46
   • Mt 13,54n
   • J 7,41
   • J 7,42
   • J 7,51
  • Mt 16,14+

53

 • J 7,53
  • [Hi 5,12-13]
  • [Ps 33,10]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)