J 8, 1-11

1 Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, 2 ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. 3 Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, 4 powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. 5 W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co powiesz? 6 Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. 7 A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. 8 I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. 9 Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. 10 Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież [oni] są? Nikt cię nie potępił? 11 A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz.

Drzewo skrutacji

1

 • J 8,1
  • Łk 21,37-38
  • [Mt 21,1]
  • [Mk 11,1]
  • [Mk 13,3]
  • [Łk 19,37]

2

 • J 8,2
  • [Mt 5,1-2]
  • [Mt 26,55]
  • [Łk 4,20]
  • [Łk 5,3]

3

 • J 8,3
  • Łk 7,37-50

4

 • J 8,4
  • Kpł 20,10
  • Pwt 22,22-24

5

 • J 8,5
  • [Kpł 20,10]
  • [Pwt 22,21-24]
  • [Ez 16,38-40]
  • [Ez 23,47]

6

 • J 8,6
  • Mt 12,10
  • Łk 20,20
  • [Koh 3,7]
  • [Am 5,10]
  • [Am 5,13]
  • [Mt 10,16]
  • [Mt 15,23]
  • [Mt 26,63]

7

 • J 8,7
  • Pwt 17,7
   • 1Kor 5,13
  • Mt 7,1-5
  • [Prz 12,18]
  • [Prz 26,4-5]
  • [Jr 23,29]
  • [J 7,46]
  • [1 Kor 14,24-25]
  • [Kol 4,6]
  • [Hbr 4,12-13]
  • [Ap 1,16]
  • [Ap 2,16]
  • [Ap 19,15]

8

 • J 8,8

9

 • J 8,9
  • [Hi 5,12-13]
  • [Hi 20,5]
  • [Hi 20,27]
  • [Ps 9,15-16]
  • [Ps 40,14]
  • [Ps 71,13]
  • [Łk 13,17]

10

 • J 8,10
  • [Iz 41,11-12]

11

 • J 8,11
  • Ez 33,11
   • Ez 18,23
   • Łk 15,7
   • Łk 15,10
   • Łk 15,32
  • Ez 18,32
  • Ps 103,8
   • Wj 34,6-7+
   • Ps 86,15
   • Ps 145,8
  • Ps 103,13-14
  • J 5,14
   • Mt 9,2+
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)