J 8, 12-20

12 A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami, Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. 13 Rzekli do Niego faryzeusze, Ty sam o sobie dajesz świadectwo. Twoje świadectwo nie jest prawdziwe. 14 W odpowiedzi rzekł do nich Jezus, Nawet jeżeli Ja sam o sobie daję świadectwo, to świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. 15 Wy osądzacie według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. 16 A jeślibym nawet sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ nie jestem sam, lecz Ja i Ten, który Mnie posłał. 17 Także w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. 18 Oto Ja daję świadectwo o sobie samym oraz zaświadcza o Mnie Ojciec, który Mnie posłał. 19 Na to powiedzieli Mu, Gdzież jest twój Ojciec? Jezus odpowiedział, Nie znacie ani Mnie, ani mego Ojca. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i mojego Ojca. 20 Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy nauczał w świątyni. Mimo to nikt Go nie pojmał, gdyż godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

Drzewo skrutacji

12

 • J 8,12
  • [Iz 9,2]
  • [Iz 42,6-7]
  • [Iz 49,6]
  • [Iz 60,1-3]
  • [Oz 6,3]
  • [Mt 4,14-16]
  • [Łk 1,78-79]
  • [Łk 2,32]
  • [J 1,4-9]
  • [J 3,19]
  • [J 9,5]
  • [J 12,35]
  • [Dz 13,47]
  • [Dz 26,23]

13

 • J 8,13
  • [J 5,31-47]

14

 • J 8,14
  • J 3,11+
  • J 5,31
   • J 8,13-14
  • J 14,28
   • J 14,1-3

15

 • J 8,15
  • J 7,24
   • Iz 11,3
   • Za 7,9
  • J 12,47
   • J 3,11+
   • Łk 8,21p
   • Łk 11,28
   • Mt 13,18-23p
   • J 3,17

16

 • J 8,16
  • Rz 7,5
   • Rz 7,7n
  • J 5,30
   • J 4,34
   • J 6,38
  • J 8,29
   • J 3,11+
   • J 10,30+
   • J 16,32

17

 • J 8,17
  • J 10,30+
  • Pwt 17,6
   • Pwt 19,15+
  • Pwt 19,15
   • Mt 18,16
   • 2Kor 13,1
   • 1Tm 5,19
   • Hbr 10,28
   • J 8,16-17
  • Lb 35,30

18

 • J 8,18
  • J 5,32
  • J 5,37
   • J 2,11+
   • J 6,44-45
  • J 14,9
   • J 1,18
   • J 12,45

19

 • J 8,19
  • J 12,45
   • J 14,7-9
  • J 14,7
   • J 8,19
   • J 12,45
   • 2Kor 4,4

20

 • J 8,20
  • Mk 12,41+
  • J 7,30
   • J 1,1+ J 7,44
   • Łk 4,29n
   • Łk 8,20
   • Łk 4,29n
   • Łk 8,20
   • Łk 2,4+
  • J 2,4+
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie