J 8, 51-59

51 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. 52 Rzekli do Niego Żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł, i prorocy – a ty mówisz: „Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki”. 53 Czy ty jesteś większy od ojca naszego, Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kimże ty siebie czynisz? 54 Odpowiedział Jezus: Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, co otacza Mnie chwałą, o którym wy mówicie: „Jest naszym Bogiem”. 55 Lecz wy Go nie poznaliście. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. 56 Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał [go] i ucieszył się. 57 Na to rzekli do Niego Żydzi: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? 58 Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM. 59 Porwali więc kamienie, aby rzucić w Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

Drzewo skrutacji

51

 • J 8,51
  • J 3,11+
  • J 11,25
   • Mt 22,23+
   • J 3,35+
  • J 5,25-28

52

 • J 8,52
  • J 7,20+
  • Teraz wiemy, że jesteś opętany
   • [J 8,48]
   • [J 9,24]
  • Abraham umarł, i prorocy
   • [Za 1,5-6]
   • [Hbr 11,13]

53

 • J 8,53
  • J 4,12
   • J 6,31-32
  • Czy ty jesteś większy od ojca naszego, Abrahama
   • [Iz 9,6]
   • [Mt 12,6]
   • [Mt 12,41-42]
   • [J 8,58]
   • [J 4,12]
   • [J 10,29-30]
   • [J 12,34]
   • [Rz 9,5]
   • [Hbr 3,2-3]
   • [Hbr 7,1-7]

54

 • J 8,54
  • Ale jest Ojciec mój, co otacza Mnie chwałą
   • [J 5,22-29]
   • [J 5,41]
   • [J 7,39]
   • [J 13,31-32]
   • [J 16,14-15]
   • [J 17,1]
   • [J 17,5]
   • [Ef 1,20-23]
   • [2 P 1,17]

55

 • J 8,55
  • J 7,29
   • J 6,46
  • J 5,39+
  • Rdz 17,17
   • Rdz 18,12
   • Rdz 21,6
   • Rdz 21,9
   • J 8,56+
  • Mt 13,17n
  • Łk 17,22
   • Mt 13,17+

56

 • J 8,56
  • [Rdz 22,18]
  • [Łk 2,28-30]
  • [Łk 10,24]
  • [Ga 3,7-9]
  • [Hbr 11,13]
  • [Hbr 11,39]
  • [1 P 1,10-12]

57

 • J 8,57

58

 • J 8,58
  • J 1,1+
  • J 8,24+
  • zanim Abraham stał się
   • [Prz 8,22-30]
   • [J 1,1-2]
   • [J 17,5]
   • [J 17,24]
   • [Kol 1,17]
   • [Hbr 13,8]
   • [Ap 2,8]
  • JA JESTEM
   • [Wj 3,14]
   • [Iz 43,13]
   • [Iz 44,6]
   • [Iz 44,8]
   • [Iz 46,9]
   • [Iz 48,12]
   • [Ap 1,8]

59

 • J 8,59
  • J 10,31
  • J 10,39
  • Łk 4,29n
  • porwali więc kamienie, aby rzucić w Niego
   • [J 10,30-33]
   • [J 11,8]
   • [J 18,31]
   • [Kpł 24,16]
   • [Łk 4,29]
  • Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni
   • [Łk 4,30]
   • [Łk 24,31]
   • [J 5,13]
   • [J 10,39-40]
   • [J 11,54]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie