Korzystanie z serwisu

Idea strony

W zamyśle autora strona skrutacja.kapucyni.pl ma proponować skrutacje na wszystkie ewangelie w roku liturgicznym (Ewangelia św. Mateusza – 162; Ewangelia św. Marka – 90; Ewangelia św. Łukasza – 165; Ewangelia św. Jana – 113; łącznie 530 skrutacji).

Skrtutacje przygotowane są na podstawie odnośników z Biblii Jerozolimskiej. Zawiera ona blisko 30 tysięcy odnośników. Choć liczba ta robi wrażenie, korzystający z Biblii Jerozolimskiej zauważy, że znaczna liczba wersetów, nie ma odnośników. Z tego powodu autor skrutacji uzupełnia je odniesieniami zaczerpniętymi z TSK (Treasury of Scripture Knowledge). TSK zawiera bazę ponad 500000 odniesień pomiędzy wersetami Biblii. W prezentowanych skrutacjach umieszczono je w kwadratowych nawiasach.

Dynamiczna wyszukiwarka pozwala w łatwy sposób odnaleźć skrutację po siglach biblijnych lub fragmencie tekstu. Skrutacje zostały podzielone na trzy indeksy:

Każdą skrutację można pobrać w formacie PDF.