Łk 10, 17-24

17 Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. 18 Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. 19 Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. 20 Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. 21 W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 22 Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. 23 Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. 24 Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli.

Drzewo skrutacji

17

 • Łk 10,17
  • [Łk 10,1]
  • [Łk 10,9]
  • [Łk 9,1]
  • [Rz 16,20]

18

 • Łk 10,18
  • [J 12,31]
  • [J 16,11]
  • [Hbr 2,14]
  • [1 J 3,8]
  • [Ap 9,1]
  • [Ap 12,7-9]
  • [Ap 20,2]

19

 • Łk 10,19
  • J 12,31-32
  • Ap 12,9
   • Ap 20,2-3
   • Rdz 3,1-4
   • Mt 4,1+
  • Ps 91,13
   • Iz 11,8
   • Hi 5,22
   • Łk 10,19
  • Mk 16,18
   • 1Tm 4,14+

20

 • Łk 10,20
  • wasze imiona zapisane są w niebie
   • [Wj 32,32]
   • [Iz 4,3]
   • [Dn 12,1]
   • [Flp 4,3]
   • [Hbr 12,23]
   • [Ap 3,5]
   • [Ap 13,8]
   • [Ap 20,12]
   • [Ap 20,15]
   • [Ap 21,27]

21

 • Łk 10,21
  • Łk 1,14+
  • Łk 4,1+
  • Łk 8,10
   • Iz 6,9

22

 • Łk 10,22
  • Ojciec przekazał Mi wszystko
   • [Mt 11,27]
   • [Mt 28,18]
   • [J 3,35]
   • [J 5,22-27]
   • [J 13,3]
   • [J 17,2]
   • [J 17,10]
    • J 16,15
     • Łk 15,31
   • [1 Kor 15,24]
   • [Flp 2,9-11]
   • [Hbr 2,8]
  • Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
   • [J 1,18]
   • [J 6,44-46]
   • [J 10,15]
   • [J 17,5]
   • [J 17,26]
   • [2 Kor 4,6]
   • [1 J 5,20]
   • [2 J 1,9]

23

 • Łk 10,23
  • [Mt 13,16-17]

24

 • Łk 10,24
  • [J 8,56]
  • [Hbr 11,13]
  • [Hbr 11,39]
  • [1 P 1,10-11]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)