Łk 10, 21-24

21 W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł, Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 22 Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. 23 Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł, Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. 24 Bo powiadam wam, Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli.

Drzewo skrutacji

21

 • Łk 10,21
  • Łk 1,14+
  • Łk 4,1+
  • Łk 8,10
   • Iz 6,9

22

 • Łk 10,22
  • Ojciec przekazał Mi wszystko
   • [Mt 11,27]
   • [Mt 28,18]
   • [J 3,35]
   • [J 5,22-27]
   • [J 13,3]
   • [J 17,2]
   • [J 17,10]
    • J 16,15
     • Łk 15,31
   • [1 Kor 15,24]
   • [Flp 2,9-11]
   • [Hbr 2,8]
  • Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
   • [J 1,18]
   • [J 6,44-46]
   • [J 10,15]
   • [J 17,5]
   • [J 17,26]
   • [2 Kor 4,6]
   • [1 J 5,20]
   • [2 J 1,9]

23

 • Łk 10,23
  • [Mt 13,16-17]

24

 • Łk 10,24
  • [J 8,56]
  • [Hbr 11,13]
  • [Hbr 11,39]
  • [1 P 1,10-11]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)