Łk 10, 38-42

38 W dalszej ich drodze zaszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. 39 Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. 40 Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. 41 A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, 42 a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.

Drzewo skrutacji

38

 • Łk 10,38
  • [Łk 8,2-3]
  • [Dz 16,15]
  • [2J 10]

39

 • Łk 10,39
  • [Pwt 33,3]
  • [Prz 8,34]
  • [Łk 2,46]
  • [Łk 8,35]
  • [Dz 22,3]
  • [1 Kor 7,32-40]

40

 • Łk 10,40
  • Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług
   • [Łk 12,29]
   • [J 6,27]
  • czy Ci to obojętne
   • [Mt 14,15]
   • [Mt 16,22]
   • [Mk 3,21]

41

 • Łk 10,41
  • Mt 6,33
  • J 6,27
  • troszczysz się i niepokoisz o wiele
   • [Koh 6,11]
   • [Mt 6,25-34]
   • [Łk 8,14]
   • [Łk 21,34]
   • [Mk 4,19]
   • [1 Kor 7,32-35]
   • [Flp 4,6]

42

 • Łk 10,42
  • potrzeba mało albo tylko jednego
   • [Ps 27,4]
   • [Ps 73,25]
   • [Koh 12,13]
   • [Mk 8,36]
   • [Łk 18,22]
   • [J 17,3]
   • [1 Kor 13,3]
   • [Ga 5,6]
   • [Kol 2,10-19]
   • [1 J 5,11-12]
  • Maria obrała najlepszą cząstkę
   • [Pwt 30,19]
   • [Joz 24,15]
   • [Joz 24,22]
   • [Ps 16,5-6]
   • [Ps 119,30]
   • [Ps 119,173]
  • której nie będzie pozbawiona
   • [Łk 8,18]
   • [Łk 12,20]
   • [Łk 12,33]
   • [Łk 16,2]
   • [Łk 16,25]
   • [J 4,14]
   • [J 5,24]
   • [J 10,27-28]
   • [Rz 8,35-39]
   • [Kol 3,3-4]
   • [1 P 1,4-5]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie