Łk 11, 1-4

1 Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów. 2 A On rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! 3 Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień 4 i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie.

Drzewo skrutacji

1

 • Łk 11,1
  • Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się
   • [Łk 6,12]
   • [Łk 9,18]
   • [Łk 9,28]
   • [Łk 22,39-45]
   • [Hbr 5,7]
  • Panie, naucz nas modlić się
   • [Ps 10,17]
   • [Rz 8,26-27]
   • [Jk 4,2-3]
   • [Jud 20]

2

 • Łk 11,2
  • Ojcze
   • [Iz 63,16]
   • [Mt 6,9]
   • [Rz 1,7]
   • [Rz 8,15]
   • [1 Kor 1,3]
   • [2 Kor 1,2]
   • [Ga 1,4]
   • [Ef 1,2]
   • [Flp 1,2]
   • [Flp 4,20]
   • [Kol 1,2]
   • [1 Tes 1,1]
   • [1 Tes 1,3]
   • [1 Tes 3,11-13]
   • [2 Tes 1,1-2]
   • [2 Tes 2,16]
  • niech się święci Twoje Imię
   • [Kpł 10,3]
   • [1 Krl 8,43]
   • [2 Krl 19,19]
   • [Ps 57,11]
   • [Ps 72,18-19]
   • [Ps 108,5]
   • [Ez 36,23]
   • [Ha 2,14]
   • [Ap 15,4]
  • niech przyjdzie Twoje królestwo
   • [Dn 2,44]
   • [Dn 7,18]
   • [Dn 7,27]
   • [Łk 10,9-11]
   • [Ap 11,15]
   • [Ap 19,6]
   • [Ap 20,4]

3

 • Łk 11,3
  • [Wj 16,15-22]
  • [Prz 30,8]
  • [Iz 33,16]
  • [Mt 6,11]
  • [Mt 6,34]
  • [J 6,27-33]

4

 • Łk 11,4
  • przebacz nam nasze grzechy
   • [1 Krl 8,34]
   • [1 Krl 8,36]
   • [Ps 25,11]
   • [Ps 25,18]
   • [Ps 32,1-5]
   • [Ps 51,1-3]
   • [Ps 130,3-4]
   • [Iz 43,25-26]
   • [Dn 9,19]
   • [Oz 14,2]
   • [Mt 6,12]
   • [1J 1,8-10]
  • bo i my przebaczamy
   • [Mt 6,14-15]
   • [Mt 18,35]
   • [Ef 4,31-32]
   • [Kol 3,13]
   • [Jk 2,13]
  • nie dopuść, byśmy ulegli pokusie
   • [Mt 6,13]
   • [Mt 26,41]
   • [Łk 8,13]
   • [Łk 22,46]
   • [1 Kor 10,13]
   • [2 Kor 12,7-8]
   • [Ap 2,10]
   • [Ap 3,10]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)