Łk 11, 5-13

5 Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, 6 bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. 7 Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. 8 Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. 9 I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. 10 Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. 11 Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? 12 Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? 13 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.

Drzewo skrutacji

5

 • Łk 11,5
  • [Łk 18,1-8]

6

 • Łk 11,6

7

 • Łk 11,7
  • nie naprzykrzaj mi się!
   • [Łk 7,6]
   • [Ga 6,17]
  • drzwi są już zamknięte
   • [Łk 13,25]
   • [Mt 25,10]

8

 • Łk 11,8
  • [Rdz 32,26]
  • [Mt 15,22-28]
  • [Rz 15,30]
  • [2 Kor 12,8]
  • [Kol 2,1]
  • [Kol 4,12]

9

 • Łk 11,9
  • proście, a będzie wam dane
   • [Ps 50,15]
   • [Ps 118,5]
   • [Jr 33,3]
   • [Mt 7,7-8]
   • [Mt 21,22]
   • [Mk 11,24]
   • [J 4,10]
   • [J 14,13]
   • [J 15,7]
   • [J 15,16]
   • [J 16,23-24]
   • [2 Kor 12,8-9]
   • [Hbr 4,16]
   • [Jk 1,5]
   • [Jk 5,15]
   • [1J 3,22]
   • [1J 5,14-15]
  • szukajcie, a znajdziecie
   • [Ps 27,4]
   • [Ps 27,8]
   • [Ps 105,3-4]
   • [Pnp 3,1-4]
   • [Pnp 5,6]
   • [Iz 45,19]
   • [Iz 55,6-7]
   • [Jr 29,12]
   • [Dn 9,3]
   • [Am 5,4-6]
   • [J 1,45-49]
   • [Dz 10,4-6]
   • [Rz 2,7]
   • [Hbr 11,6]
  • kołaczcie, a zostanie wam otworzone
   • [Łk 13,25]
   • [2 Kor 6,2]

10

 • Łk 11,10
  • zob. w. 9
  • [Lm 3,54-58]
  • [Jk 5,11]

11

 • Łk 11,11
  • [Iz 49,15]
  • [Mt 7,9]

12

 • Łk 11,12
  • [Łk 10,19]
  • [Ez 2,6]
  • [Ap 9,10]

13

 • Łk 11,13
  • J 14,13-16
  • wy, choć źli jesteście
   • [Rdz 6,5-6]
   • [Rdz 8,21]
   • [Hi 15,14-16]
   • [Ps 51,5]
   • [J 3,5-6]
   • [Rz 7,18]
   • [Tt 3,3]
  • umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom
   • [Iz 49,15]
   • [Mt 7,11]
  • to o ileż bardziej Ojciec z nieba
   • [Łk 11,2]
   • [Łk 15,30-32]
   • [Mt 5,45]
   • [Mt 6,32]
  • udzieli Ducha Świętego
   • [Prz 1,23]
   • [Iz 44,3-4]
   • [Ez 36,27]
   • [Jl 3,2]
   • [J 4,10]
   • [J 7,37-39]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie