Łk 12, 1-7

1 Kiedy ogromne tłumy zebrały się koło Niego, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów, Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. 2 Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. 3 Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głoszone będzie na dachach. 4 A mówię wam, przyjaciołom moim, Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić nie mogą. 5 Pokażę wam, kogo się macie obawiać, bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam, Tego się bójcie! 6 Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. 7 U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Drzewo skrutacji

1

 • Łk 12,1
  • Mt 16,6
  • Mt 16,12
  • Mk 8,15
  • Mt 10,26-27

2

 • Łk 12,2
  • Mk 4,22
   • Łk 8,17
    • Mt 10,26
  • [Koh 12,14]
  • [Rz 2,16]
  • [1 Kor 4,5]
  • [Ap 20,11-12]

3

 • Łk 12,3
  • Mt 12,36

4

 • Łk 12,4
  • J 15,15
   • Wj 33,11
    • Wj 33,20+
    • Lb 12,8
     • 1Kor 13,12
    • Pwt 34,10
     • Jr 15,1
     • Syr 45,1-5
     • J 1,17
    • Joz 1,1+
  • Mt 10,28-31

5

 • Łk 12,5
  • Jk 4,12
   • Mt 10,28p
   • 1Sm 2,6+
   • Rz 14,4
    • Mt 7,1
  • Mt 3,12+
  • Mt 18,9+

6

 • Łk 12,6
  • Mt 10,32+
  • [Łk 12,24]
  • [Łk 12,27]
  • [Ps 50,10-11]
  • [Ps 145,15-16]
  • [Ps 147,9]

7

 • Łk 12,7
  • włosy na głowie są policzone
   • [1 Sm 14,45]
   • [2 Sm 14,11]
   • [Mt 10,30]
   • [Łk 21,18]
   • [Dz 27,34]
  • jesteście ważniejsi, niż wiele wróbli
   • [Hi 35,11]
   • [Ps 8,6]
   • [Iz 43,3-4]
   • [Mt 6,26]
   • [Mt 10,31]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie