Łk 12, 35-38

35 Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. 36 A wy [bądźcie] podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. 37 Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam, Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. 38 Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.

Drzewo skrutacji

35

 • Łk 12,35
  • 1P 1,13
  • Ef 6,14
   • Iz 11,5
   • Iz 59,17
    • Mdr 5,17-23
    • Ef 6,14-17
    • 1Tes 5,8
     • Ef 6,11+
     • Iz 59,17
     • 1Kor 13,13+
  • przepasane biodra
   • [1 Krl 18,46]
   • [Prz 31,17]
   • [Iz 11,5]
   • [Ef 6,14]
   • [1 P 1,13]
  • zapalone pochodnie
   • [Mt 5,16]
   • [Mt 25,1]
   • [Flp 2,15]

36

 • Łk 12,36
  • Mt 25,1-13
  • [Łk 2,25-30]
  • [Rdz 49,18]
   • Iz 25,9
  • [Lm 3,25-26]
  • [Mt 24,42-44]
  • [Mk 13,34-37]
  • [Jk 5,7-8]
  • [2 P 1,13-15]
  • [Jud 1,20-21]
  • zakołacze
   • [Ap 3,20]
    • Pnp 5,2
     • Pnp 2,7
      • Pnp 3,5
      • Pnp 8,4
      • Pnp 8,5
    • Iz 50,2
    • J 14,23
     • J 3,11+
    • Łk 22,29-30

37

 • Łk 12,37
  • Łk 22,27
   • J 13,4-15
  • J 13,4-5
  • [Łk 12,43]
  • [Łk 21,36]
  • [Mt 24,45-47]
  • [2 P 3,14]

38

 • Łk 12,38
  • Mk 13,35
 • [Mt 25,6]
 • [1 Tes 5,4-5]
  • Ef 5,8
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)