Łk 12, 49-53

49 Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. 50 Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. 51 Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. 52 Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu, troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; 53 ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej.

Drzewo skrutacji

49

 • Łk 12,49
  • Mt 3,11+
   • J 1,26
    • Mt 3,6+
    • J 7,27+
   • J 1,33
    • J 3,5
     • Mt 3,5
      • Mt 11,7
   • Dz 1,5
    • Dz 11,16
     • Dz 1,5+
    • Łk 3,16p
   • J 1,27
    • Mk 1,7p
   • Iz 41,16
   • Jr 15,7

50

 • Łk 12,50
  • Mk 10,38+
  • Łk 9,22+
  • [J 4,34]
  • [J 7,6-8]
  • [J 12,27-28]
  • [J 18,11]
  • [J 19,30]

51

 • Łk 12,51
  • lecz rozłam
   • [Za 11,7-8]
   • [Za 11,10-11]
   • [Za 11,14]
   • [Mt 10,34-36]
   • [Mt 24,7-10]

52

 • Łk 12,52
  • Łk 2,34
   • Łk 7,23
   • Łk 12,51-53
   • Jr 15,10
   • J 19,25-27

53

 • Łk 12,53
  • Mi 7,6
   • Mt 10,35-36p
  • [Za 13,2-6]
  • [Mt 10,21-22]
  • [Mt 24,10]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie