Łk 13, 18-21

18 Mówił więc: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? 19 Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach. 20 I mówił dalej, Z czym mam porównać królestwo Boże? 21 Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło».

Drzewo skrutacji

18

 • Łk 13,18
  • [Lm 2,13]
   • Lm 1,12
    • Dn 9,12
    • Dn 12,1
     • Dn 10,13+
     • Mt 24,21p
     • Jr 30,7
     • Jl 2,2
      • So 1,15
      • J 8,12+
      • Jl 1,6
    • Mt 24,21
     • Ap 7,14
      • Ap 15,2
      • Dn 12,1
      • Ap 1,5
      • Ap 22,14
      • Rdz 49,11
      • Wj 19,10
   • Jr 30,12
  • [Łk 13,20]
  • [Łk 7,31]
  • [Mt 13,31]

19

 • Łk 13,19
  • Dn 4,9
   • Ez 17,23
    • Ez 20,40
     • Ez 17,23
    • Ez 31,6
    • Mt 13,32
   • Mt 13,31-32
  • Dn 4,18

20

 • Łk 13,20

21

 • Łk 13,21
  • [1 Kor 5,6]
  • [Flp 1,6]
  • [Jk 1,21]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)