Łk 14, 25-33

25 A szły z Nim wielkie tłumy. On odwrócił się i rzekł do nich, 26 Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. 27 Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. 28 Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? 29 Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego, 30 „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”. 31 Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? 32 Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. 33 Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.

Drzewo skrutacji

25

 • Łk 14,25
  • [Łk 12,1]
  • [J 6,24-27]

26

 • Łk 14,26
  • Mt 10,37
   • Łk 14,26-27
   • Pwt 33,9
    • Lb 20,1-13+
    • Wj 32,25-29
    • Lb 25,7n
    • Lb 25,10n
    • Mt 12,46-50
  • Mt 19,29

27

 • Łk 14,27
  • Mt 10,38
   • Mt 16,24-25
   • Mk 8,34-35
   • Łk 9,23-24
   • Łk 17,33
    • Rdz 19,26
    • Mt 10,39
    • J 12,25
    • Łk 9,24
    • Mt 24,40-41
   • J 12,25
    • Iz 53,10-12
    • Mt 16,25
  • Mt 16,24
   • Mt 10,38-39
   • Łk 14,27
    • Mt 10,38
    • Mt 16,24
    • Mk 8,34
    • Łk 9,23
    • J 12,26
  • Mk 8,34
  • Łk 9,23
  • J 12,26
   • Mk 8,35
   • Łk 9,24
    • Mt 10,39
    • Łk 17,33
    • J 12,25
   • Ap 12,11
    • J 12,25
   • Ap 1,10+
   • Mt 16,24
    • Mt 10,38-39
    • Łk 14,27
   • J 7,34
    • J 8,21
    • Pwt 4,29
    • Iz 55,6
    • Oz 5,6+
    • Prz 1,28
   • J 14,3
    • J 8,35
    • Pwt 1,33
    • Hbr 6,19-20
    • J 7,34
   • J 17,24
    • J 14,3
    • J 17,5+
    • Ef 1,4
   • J 11,33
    • J 11,38
    • J 13,21
   • J 13,21
   • Hbr 5,7-8
   • Łk 22,40-46p
   • Ps 22,20-24
   • J 18,11
    • Mt 26,39p
   • J 2,11+
   • J 1,14+
   • J 17,5+
   • J 17,5+

28

 • Łk 14,28

29

 • Łk 14,29

30

 • Łk 14,30
  • [Mt 7,27]
  • [Mt 27,3-8]
  • [1 Kor 3,11-14]
  • [Hbr 6,4-8]
  • [Hbr 6,11]
  • [Hbr 10,38]
  • [2 P 2,19-22]
  • [2J 1,8]

31

 • Łk 14,31
  • [1 Krl 20,11]
  • [Prz 20,18]
  • [Prz 25,8]

32

 • Łk 14,32
  • [Mt 5,25]
  • [Łk 12,58]
  • [Jk 4,6-10]

33

 • Łk 14,33
  • Łk 12,33+
  • [Łk 14,26]
   • Mt 10,37
    • Łk 14,26-27
    • Pwt 33,9
     • Lb 20,1-13+
     • Wj 32,25-29
     • Lb 25,7n
     • Lb 25,10n
     • Mt 12,46-50
   • Mt 19,29
  • [Łk 5,11]
  • [Łk 5,28]
  • [Łk 18,22-23]
  • [Łk 18,28-30
  • [Flp 3,7-8]
  • [1J 2,15-16]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)