Łk 15, 3-7

3 Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 4 Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? 5 A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona 6 i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. 7 Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.

Drzewo skrutacji

3

 • Łk 15,3

4

 • Łk 15,4
  • Ez 34,4
   • 1P 5,2-4
   • Mt 18,12-14
   • Łk 15,4-7
  • Ez 34,16
   • Iz 40,11
    • Ez 34,1+
    • Pwt 32,11+
    • Łk 15,5

5

 • Łk 15,5
  • bierze na ramiona
   • [Iz 40,10-11]
   • [Iz 46,3-4]
   • [Iz 63,9]
  • z radością
   • [Iz 62,5]
   • [Jr 32,41-42]
   • [So 3,17]
   • [Łk 15,23-24]
   • [Łk 15,32]
   • [J 15,11]

6

 • Łk 15,6
  • Łk 19,10
   • Łk 15,6
   • Łk 15,9
   • Łk 15,24
   • Łk 15,32
  • Łk 1,14+

7

 • Łk 15,7
  • [Prz 30,12]
  • [Łk 15,29]
  • [Łk 16,15]
  • [Łk 18,9-11]
  • [Rz 7,9]
  • [Flp 3,6-7]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie