Łk 16, 1-8

1 Powiedział też do uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. 2 Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać”. 3 Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. 4 Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania”. 5 Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?” 6 Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. 7 Następnie pytał drugiego: „A ty ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. 8 Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości.

Drzewo skrutacji

1

 • Łk 16,1
  • rządca
   • [Rdz 15,2]
   • [Rdz 43,19]
   • [1 Krn 28,1]
   • [Łk 8,3]
   • [Łk 12,42]
   • [1 Kor 4,1-2]
   • [Tt 1,7]
   • [1 P 4,10]
  • trwoni jego majątek
   • [Prz 18,9]
   • [Łk 16,19]
   • [Łk 15,13]
   • [Łk 15,30]
   • [Jk 4,3]

2

 • Łk 16,2
  • Cóż to słyszę o tobie?
   • [Rdz 4,9-10]
   • [Rdz 18,20-21]
   • [1 Sm 2,23-24]
   • [1 Kor 1,11]
   • [1 Tm 5,24]
  • zdaj sprawę z twego zarządzania
   • [Koh 11,9-10]
   • [Koh 12,14]
   • [Mt 12,36]
   • [Rz 14,12]
   • [1 Kor 4,2]
   • [1 Kor 4,5]
   • [2 Kor 5,10]
   • [1 P 4,5]
   • [1 P 4,10]
   • [1 Tm 4,14]
   • [Ap 20,12]

3

 • Łk 16,3
  • co ja pocznę?
   • [Iz 10,3]
   • [Jr 5,31]
   • [Oz 9,5]
   • [Łk 12,17]
   • [Dz 9,6]
  • kopać nie mogę
   • [Prz 13,4]
   • [Prz 15,19]
   • [Prz 18,9]
   • [Prz 19,15]
   • [Prz 21,25-26]
   • [Prz 24,30-34]
   • [Prz 26,13-16]
   • [Prz 27,23-27]
   • [Prz 29,21]
   • [2 Tes 3,11]
  • żebrać się wstydzę
   • [Łk 16,20]
   • [Łk 16,22]
   • [Prz 20,4]
   • [ Mk 10,46 ]
   • |J 9,8|
   • [Dz 3,2]

4

 • Łk 16,4
  • [Prz 30,9]
  • [Jr 4,22]
  • [Jk 3,15]

5

 • Łk 16,5
  • [Mt 18,24]
  • [Łk 7,41-42]

6

 • Łk 16,6
  • [Łk 16,9]
  • [Łk 16,12]
  • [Tt 2,10]

7

 • Łk 16,7

8

 • Łk 16,8
  • roztropnie (gr. φρονιμως: mądrze, rozsądnie, rozważnie, sprytnie) postąpił
   • [Rdz 3,1]
   • [Wj 1,10]
   • [2 Sm 13,3]
   • [2 Krl 10,19]
   • [Prz 6,6-8]
  • synowie tego świata
   • [Ps 17,14]
   • [Łk 20,34]
   • [1 Kor 3,18]
   • [Flp 3,19]
  • synowie światłości
   • [J 12,36]
   • [Ef 5,8]
   • [1 Tes 5,5]
   • [1 P 2,9]
   • [1J 3,10]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)