Łk 16, 19-31

19 Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. 20 U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. 21 Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. 22 Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. 23 Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. 24 I zawołał, „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”. 25 Lecz Abraham odrzekł, „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. 26 A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się do nas”. 27 Tamten rzekł, „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. 28 Mam bowiem pięciu braci, niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”. 29 Lecz Abraham odparł, „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!” 30 „Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. 31 Odpowiedział mu, „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą”.

Drzewo skrutacji

19

 • Łk 16,19
  • pewien człowiek bogaty
   • [Łk 12,16-21]
   • [Łk 18,24-25]
   • [Jk 5,1-5]
  • ubierał się
   • [Hi 21,11-15]
   • [Ps 73,3-7]
   • [Ez 16,49]
   • [Am 6,4-6]
   • [Łk 15,13]
   • [Ap 17,4]
   • [Ap 18,7]
   • [Ap 18,16]
  • purpura i bisior
   • [Sdz 8,26]
   • [Est 8,15]
   • [Ez 16,13]
   • [Ez 27,7]
   • [Mk 15,17]
   • [Mk 15,20]

20

 • Łk 16,20
  • żebrak
   • [1 Sm 2,8]
   • [Łk 18,35-43]
  • pokryty wrzodami
   • [Hi 2,7]
   • [Ps 34,19]
   • [Ps 73,14]
   • [Iz 1,6]
   • [Jr 8,22]
   • [Łk 16,21]

21

 • Łk 16,21
  • pragnął on nasycić się
   • [1 Kor 4,11]
   • [2 Kor 11,27]
  • odpadkami
   • [Mt 15,27]
   • [Mk 7,28]
   • [J 6,12]

22

 • Łk 16,22
  • umarł żebrak
   • [Hi 3,13-19]
   • [Iz 57,1-2]
   • [Ap 14,13]
  • aniołowie
   • [Ps 91,11-12]
   • [Mt 13,38-43]
   • [Mt 24,31]
  • zanieśli go na łono Abrahama
   • [Mt 8,11]
   • [J 13,23]
   • [J 21,20]
  • umarł także bogacz
   • [Hi 21,13]
   • [Hi 21,30-32]
   • [Ps 49,6-12]
   • [Ps 49,16-19]
   • [Ps 73,18-20]
   • [Prz 14,32]
   • [Mk 8,36]
   • [Łk 12,20]
   • [Jk 1,11]
   • [1 P 2,24]

23

 • Łk 16,23
  • otchłań
   • [Ps 9,17]
   • [Ps 16,10]
   • [Ps 49,15]
   • [Ps 86,13]
   • [Prz 5,5]
   • [Prz 7,27]
   • [Prz 9,18]
   • [Prz 15,24]
   • [Iz 14,9]
   • [Iz 14,15]
   • [Mt 5,22]
   • [Mt 5,29]
   • [Mt 18,9]
   • [Mt 23,33]
   • [1 Kor 15,55]
   • [2 P 2,4]
   • [Ap 20,13-14]
  • cierpiąc męki
   • [Łk 16,28]
   • [Łk 8,28]
   • [Mt 8,29]
   • [Ap 14,10-11]
   • [Ap 20,10]

24

 • Łk 16,24
  • ojcze Abrahamie
   • [Łk 16,30]
   • [Łk 3,8]
   • [Mt 3,9]
   • [J 8,33-39]
   • [J 8,53-56]
   • [Rz 4,12]
   • [Rz 9,7-8]
  • aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język
   • [Iz 41,17-18]
   • [Iz 65,13-14]
   • [J 4,10]
   • [J 4,14]
   • [J 7,37]
   • [Ap 7,16-17]
   • [Ap 22,1]
  • strasznie cierpię w tym płomieniu
   • [Iz 66,24]
   • [Mt 25,41]
   • [Mk 9,43-49]
   • [2 Tes 1,8]
   • [Ap 14,10-11]
   • [Ap 19,20]
   • [Ap 20,15]

25

 • Łk 16,25
  • Łk 6,24-25
  • [Hi 21,13-14]
  • [Hi 22,18]
  • [Ps 17,14]
  • [Ps 37,35-36]
  • [Ps 49,11]
  • [Ps 73,7]
  • [Ps 73,12-19]
  • [Rz 8,7]
  • [Flp 3,19]
  • [1 J 2,15]

26

 • Łk 16,26
  • [Ps 50,22]
  • [Ml 3,18]
  • [Mt 25,46]
  • [Łk 12,59]
  • [J 3,36]
  • [2 Tes 1,9]
  • [Jk 1,11-12]
  • [Jk 5,1-7]
  • [Ap 20,10]
  • [Ap 22,11]

27

 • Łk 16,27

28

 • Łk 16,28
  • [Ps 49,12-13]

29

 • Łk 16,29
  • Łk 24,44
   • Łk 9,22+
   • Łk 24,25-27
  • mają Mojżesz i Proroków
   • [Iz 8,20]
   • [Iz 34,16]
   • [Łk 16,16]
   • [J 5,39-45]
   • [Dz 15,21]
   • [Dz 17,11-12]
   • [2 Tm 3,15-17]
   • [2 P 1,19-21]

30

 • Łk 16,30
  • [Łk 13,3]
  • [Łk 13,5]
  • [Ap 16,9-11]

31

 • Łk 16,31
  • J 5,46-47
  • choćby ktoś z umarłych powstał
   • [J 11,43-53]
   • [J 12,10-11]
   • [2 Kor 4,3]
  • nie uwierzą
   • [Dz 19,8]
   • [Dz 26,28]
   • [Dz 28,23]
   • [2 Kor 5,11]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)