Łk 17, 5-10

5 Apostołowie prosili Pana: Dodaj nam wiary. 6 Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. 7 Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? 8 Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? 9 Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? 10 Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”.

Drzewo skrutacji

5

 • Łk 17,5
  • [Mk 9,24]
  • [2 Kor 12,8-10]
  • [Flp 4,13]
  • [2 Tes 1,3]
  • [Hbr 12,2]
   • Hbr 2,10
    • Rz 11,36
     • 1Kor 8,6
     • Kol 1,16-17
    • 1Kor 8,6
     • Wj 20,2-3+
     • 1Tm 2,5
    • Hbr 5,9+
    • Dz 3,15+
   • Mt 4,3-11p
   • J 6,15
    • J 18,36
     • J 1,10+
     • J 6,15+
     • J 8,23
     • J 12,32
     • J 18,10-11
    • Mk 1,34+
   • 2Kor 8,9
    • Flp 2,6-7
    • Mt 8,20
     • Ps 84,4
     • 2Kor 8,9
    • Mt 5,3+

6

 • Łk 17,6
  • Mt 17,20
   • Mk 11,22-23
   • Mt 21,21
    • Mt 17,20
    • Łk 17,6
    • Mt 8,10+
    • Jk 1,6
     • Iz 57,20

7

 • Łk 17,7
  • [Łk 13,15]
  • [Łk 14,5]
  • [Mt 12,11]

8

 • Łk 17,8
  • [Rdz 43,16]
  • [2 Sm 12,20]
  • [Łk 12,37]
   • Łk 22,27
    • J 13,4-15
   • J 13,4-5
   • [Łk 12,43]
   • [Łk 21,36]
   • [Mt 24,45-47]
   • [2 P 3,14]

9

 • Łk 17,9

10

 • Łk 17,10
  • Hi 22,3
  • Hi 35,7
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie