Łk 19, 1-10

1 Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. 2 A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, 3 chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. 4 Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. 5 Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego, Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. 6 Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. 7 A wszyscy, widząc to, szemrali, Do grzesznika poszedł w gościnę. 8 Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana, Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. 9 Na to Jezus rzekł do niego, Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama.

Drzewo skrutacji

1

 • Łk 19,1
  • Jerycho
   • [Joz 2,1]
   • [1 Krl 16,34]
   • [2 Krl 2,18-22]

2

 • Łk 19,2
  • [Łk 18,24-27]

3

 • Łk 19,3
  • [Łk 9,7-9]
  • [Łk 23,8]
  • [J 12,21]
   • J 1,44
   • J 7,34+
   • J 12,32+

4

 • Łk 19,4
  • wspiął się
   • [Łk 5,19]
  • sykomora
   • [Am 7,14]

5

 • Łk 19,5
  • spojrzał
   • [Ps 139,1-3]
    • w. 1
     • Jr 12,3
      • Jr 11,19
       • Iz 53,7
        • Mt 26,63
        • 1P 2,23
        • Dz 8,32-33
        • J 1,29+
       • Ps 83,4
      • Ps 5,11+
   • [Ez 16,6]
   • [J 1,48]
   • [J 4,7-10]

6

 • Łk 19,6
  • [Rdz 18,3-5]
  • [Rdz 19,1-3]
  • [Łk 19,10]
  • [Ps 101,2-3]
  • [J 14,23]
  • [Ef 3,17]
   • Kol 1,23
    • Mk 16,15
     • Mt 28,18-20
     • Mk 13,10
    • Ef 3,7
   • Kol 2,7
  • [Hbr 13,2]
  • [Ap 3,20]
   • Pnp 5,2
    • Pnp 2,7
     • Pnp 3,5
     • Pnp 8,4
     • Pnp 5,2
     • Pnp 8,5
   • Iz 50,2
   • J 14,23
    • J 3,11+
   • Łk 22,29-30

7

 • Łk 19,7
  • Łk 1,14+
  • Łk 5,30
   • Mt 3,7+
   • Mt 2,4+
   • Mt 9,10+
  • Łk 15,2
   • Mt 9,10-13

8

 • Łk 19,8
  • Łk 12,33+
  • 2Sm 12,6

9

 • Łk 19,9
  • Mt 21,31
   • Łk 18,9-14
   • Łk 7,29-30
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)