Łk 19, 28-40

28 Po tych słowach szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. 29 Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, 30 mówiąc: Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane oślę, którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. 31 A gdyby was kto pytał: „Dlaczego odwiązujecie?”, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”. 32 Wysłani poszli i znaleźli [wszystko] tak, jak im powiedział. 33 A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: Czemu odwiązujecie oślę? 34 Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. 35 I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. 36 Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. 37 Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. 38 I mówili głosem donośnym: Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach. 39 Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom! 40 Odrzekł: Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą.

Drzewo skrutacji

28

 • Łk 19,28
  • [Łk 9,51]
  • [Łk 18,31]
  • [Mk 10,32-34]
   • [Mt 20,17-19]
   • [Łk 18,31-34]

29

 • Łk 19,29
  • [Za 14,4]
  • [Łk 19,37]
  • [Łk 21,37]
  • [Łk 22,39]
  • [Łk 24,50]
  • [Dz 1,12]

30

 • Łk 19,30
  • [1 Sm 10,2-9]
  • [Łk 22,8-13]
  • [J 14,29]
   • J 13,19
   • J 16,4
   • Mk 13,23

31

 • Łk 19,31
  • Pan go potrzebuje
   • [Ps 24,1]
    • Iz 66,1-2
    • Ps 89,12
    • Pwt 10,14
     • Wj 19,5
     • Wj 7,6
   • [Ps 50,10-12]
   • [Mt 21,2-3]
   • [Mk 11,3-6]
   • [Dz 10,36]

32

 • Łk 19,32
  • Lb 11,23
  • Iz 48,3
  • Iz 46,10
  • Ez 33,33
  • Ps 119,57
  • Ps 119,105

33

 • Łk 19,33
  • 2 Sm 16,10
  • Ez 12,9

34

 • Łk 19,34
  • zob. wers 31

35

 • Łk 19,35
  • [2 Krl 9,13]
  • [Za 9,9]
  • [Mt 21,7-8]
  • [Mk 11,7-8]
  • [J 12,14-16]

36

 • Łk 19,36
  • [Mt 21,8]

37

 • Łk 19,37
  • Za 14,4-5
   • Ez 11,23
  • 2 Sm 15,30
  • Łk 21,37
  • J 12, 17-19
  • Mt 13,16-17
   • Łk 4,15
    • Łk 5,26
     • Pwt 11,7
     • Mt 9,6-8
     • Mk 2,12b

38

 • Łk 19,38
  • Błogosławiony Król
   • [Ps 72,17-19]
   • [Ps 118,22-26]
   • [Za 9,9]
   • [Mt 21,9]
   • [Mk 11,9-10]
   • [Łk 13,35]
   • Łk 2,14
  • pokój
   • [Rz 5,1]
   • [Ef 2,14-18]
   • [Kol 1,20]
  • chwała
   • [Ef 1,6]
   • [Ef 1,12]
   • [Ef 3,10]
   • [Ef 3,21]
   • [1 Tm 1,17]
   • [Ap 5,9-10]
   • [Ap 19,5-6]

39

 • Łk 19,39
  • [Iz 26,11]
  • [Mt 23,13]
  • [J 11,47-48]
  • [J 12,10]
  • [J 12,19]
  • [Dz 4,1-2]
  • [Dz 4,16-18]

40

 • Łk 19,40
  • [Ps 96,11]
  • [Ps 98,7-9]
  • [Iz 55,12]
  • [Ha 2,11]
  • [Mt 3,9]
  • [Mt 21,15-16]
  • [Mt 27,51]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)