Łk 21, 1-4

1 Podniósłszy oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. 2 Zobaczył też, jak pewna uboga wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki, 3 i rzekł, Prawdziwie, powiadam wam, Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. 4 Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę Bogu z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie.

Drzewo skrutacji

1

 • Łk 21,1
  • [Joz 6,19]
  • [Joz 6,24]
  • [Mt 27,6]
  • [J 8,20]

2

 • Łk 21,2
  • [Mk 12,42]

3

 • Łk 21,3
  • [Wj 35,21-29]
  • [Mt 10,42]
  • [Dz 11,29]
  • [2 Kor 8,2]
  • [2 Kor 8,12]
  • [2 Kor 9,6-8]

4

 • Łk 21,4
  • [Mk 14,8]
  • [Łk 21,2-4]
  • [2 Kor 8,2-3]
  • [1J 3,17]
   • Pwt 15,7
   • Pwt 15,11
   • Jk 2,16
   • J 5,42
   • 1J 2,5
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie