Łk 21, 12-19

12 Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. 13 Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. 14 Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. 15 Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. 16 A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. 17 I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. 18 Ale włos z głowy wam nie spadnie. 19 Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.

Drzewo skrutacji

12

 • Łk 21,12
  • [Mt 10,16-25]
  • [Mt 23,34-36]
  • [Mt 24,9-10]
  • [Mk 13,9-13]
  • [Łk 11,49-51]
  • [J 15,20]
  • [J 16,2-3]
  • [1 Tes 2,15-16]
  • [1 P 4,12-14]
  • [Ap 2,10]

13

 • Łk 21,13
  • [Flp 1,28]
  • [1 Tes 3,3-4]
  • [2 Tes 1,5]

14

 • Łk 21,14
  • Łk 12,11n
  • Dz 6,10
   • Łk 21,15
   • Dz 1,8+

15

 • Łk 21,15
  • [Wj 4,11-12]
  • [Prz 2,6]
  • [Jr 1,9]
  • [Łk 24,45]
  • [Dz 2,4]
  • [Dz 4,8-13]
  • [Dz 4,31-33]
  • [Ef 6,19]
  • [Kol 4,3-4]
  • [Jk 1,5]

16

 • Łk 21,16
  • [Jr 12,6]
  • [Mi 7,5-6]
  • [Mt 10,21]
  • [Mk 13,12]

17

 • Łk 21,17
  • [Mt 10,22]
  • [Mt 24,9]
  • [Mk 13,13]
  • [J 7,7]
  • [J 15,19]
  • [J 17,14]

18

 • Łk 21,18
  • Łk 12,7
  • Mt 10,30
   • Dz 27,34
    • Dz 27,22
    • Dz 27,24
   • Łk 21,18
    • Łk 12,7
    • Mt 10,30
    • Hbr 10,36
    • Hbr 10,39
     • 1P 1,9
  • Hbr 10,36

19

 • Łk 21,19
  • [Łk 8,15]
  • [Rz 2,7]
  • [Rz 5,3]
  • [Rz 8,25]
  • [Rz 15,4]
  • [1 Tes 1,3]
  • [2 Tes 3,5]
  • [Hbr 6,11]
  • [Hbr 6,15]
  • [Hbr 10,36]
  • [Jk 1,3]
  • [Jk 5,7-11]
  • [Ap 2,2-3]
  • [Ap 3,10]
  • [Ap 13,10]
  • [Ap 14,12]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)